10 กิจการ ขายบริษัท หัว เปล่า จดทะเบียน

Click to rate this post!
[Total: 1764 Average: 5]

ซื้อขายบริษัท

ขายบริษัทจดทะเบียน ราคา ต้องการขายบริษัท ขายบริษัท ซื้อขายบริษัท ต้องการซื้อบริษัท ขั้นตอนการขายบริษั ต้องการ ขาย บริษัท ก่อสร้าง ขายหัวบริษัท ขายบริษัทเปล่า

ขายบริษัทจดทะเบียน ขายทะเบียนบริษัท ไม่ได้ดำเนินกิจการ จดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ สำหรับผู้ที่ต้องการไปดำเนินกิจการต่อ ขายหุ้นโอนหุ้นได้เลยโอนเสร็จพร้อมดำเนินกิจการได้ทันที โทร.081-867-8379

ขายบริษัท

ต้องการขายบริษัท ประกาศขายบริษัท หรือขายหัวบริษัท ขายชื่อบริษัท ได้หรือไม่

หากต้องการเลิกกิจการ แล้วกิจการนั้นมีผู้สนใจรายใหม่มาลงทุนก็สามารถทำได้

ซื้อบริษัท

จะหาซื้อบริษัท เปล่าที่เปิดเอาไว้ไม่ดำเนินกิจการมาดำเนินการต่อ จะทำได้หรือไม่

ทำได้ หากมีความต้องการที่จะ ซื้อกิจการ จำเป็น ต้องโอนหุ้น ให้เรียบร้อย แล้วถึงไปจดทะเบียน เปลี่ยนผู้บริหารบริษัท

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top