ขายหุ้นต่ำกว่าราคา

รับทำบัญชี.COM | ขายหุ้นต่ำกว่าราคาตลาดพาร์โอนหุ้น?

Click to rate this post!
[Total: 89 Average: 5]

โอนหุ้นต่ำกว่าราคา par value ได้หรือเปล่าครับ แล้วส่วนต่างทำยังไงครับ

สามารถโอนได้ เพราะไม่มีกฎหมายห้ามไว้ ส่วนต่างจะต้องบันทึกเป็นผลขาดทุนจากการจำหน่ายหุ้น ในทางภาษีอากรเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินราคาหุ้นตามราคา ตลาดได้ตามมาตรา 65ทวิ (4)
– ในทางภาษีนิติบุคคล ก็บันทึกเป็นสินทรัพย์ (เงินลงทุนระยะยาว) หรือสินค้า (เงินลงทุนระยะสั้น) จากนั้นถ้ามีการจำหน่ายจ่ายโอน จึงจะต้องนำ capital gain มาเสีย ภาษี หรือกรณีตีราคาลดลง กรณีของสินค้าจึงจะถือส่วนต่าง เป็นรายจ่ายได้ตาม มาตรา 65 ทวิ (6)
– ในแง่ VAT และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ก็ไม่มีภาระภาษีอะไรเช่นกัน

การขายหุ้น (Selling Stocks) การขายสิทธิ์ในการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือองค์กรใด ๆ ที่เปิดขายหุ้นตามตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ในต่างประเทศเช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ในสหรัฐอเมริกา หรือตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE) ในสหราชอาณาจักร

นี่คือขั้นตอนหลักในการขายหุ้น

  1. เลือกบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ คุณจำเป็นต้องเปิดบัญชีการซื้อขายหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ที่มีสิทธิ์ในการซื้อขายหุ้นบนตลาดหลักทรัพย์ที่คุณสนใจ

  2. วางแผนการขาย กำหนดจำนวนหุ้นที่คุณต้องการขายและราคาที่คุณต้องการขายในแต่ละหุ้น คุณสามารถตั้งราคาขายที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน (Limit Order) หรือใช้ราคาปัจจุบัน (Market Order) ในการขาย

  3. ส่งคำสั่งการขาย คุณต้องส่งคำสั่งการขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ที่คุณเปิดบัญชีกับมายังตลาดหลักทรัพย์ที่เลือก

  4. การจับคู่และการซื้อขาย บัญชีการซื้อขายของคุณจะถูกใช้ในการจับคู่คำสั่งขายของคุณกับคำสั่งซื้อของผู้อื่นในตลาด และเมื่อมีการจับคู่คำสั่ง การซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้น

  5. การส่งคำสั่งการขายเสร็จสมบูรณ์ หลังจากการจับคู่และการซื้อขายสำเร็จเรียบร้อย คุณจะได้รับการยืนยันและข้อมูลการซื้อขาย

  6. การประมวลผลและชำระเงิน บัญชีการซื้อขายของคุณจะถูกประมวลผล และคุณจะได้รับเงินจากการขายหุ้นของคุณที่คุณสั่ง

การขายหุ้นเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่ายแต่ควรทำการวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันความขาดทุนหรือความผิดหวังในการลงทุนหุ้น ควรรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาการเงินก่อนการขายหุ้น เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบทางภาคการเงินและภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการขายหุ้นที่คุณทำการ

อ่านเพิ่มเติม >> โอนหุ้นให้ลูกเสียภาษีอย่างไร