ข้อดีของการทำบัญชีชุดเดียวที่เจ้าของกิจการควรทราบ

รับทำบัญชี.COM | ข้อดีการทำบัญชีชุดเดียว?

Click to rate this post!
[Total: 37 Average: 5]

ข้อดีของการทำบัญชีชุดเดียวที่เจ้าของกิจการควรทราบ

          รัฐบาลได้มีกิจกรรมส่งเสริมกิจการ SME มากมายหลายประการ โดยเฉพาะการรณรงค์ให้กิจการที่ประกอบธุรกิจประเภท SME ทำบัญชีชุดเดียว และให้เข้าระบบให้ถูกต้องโดยสามารถจัดหาโปรแกรมการทำบัญชีแบบง่าย ๆ แบบที่ไม่มีค่าใช้จ่าย  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งทางเจ้าของกิจการจะต้องคอยติดตามข่าวคราวอยู่ตลอดเวลาเพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเอง การทำบัญชีชุดเดียวสำคัญอย่างไร แม้รัฐบาลไม่ได้ออกมาขอร้องให้ผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว แต่กระนั้นผู้ประกอบการก็จะต้องทำบัญชีชุดเดียวอยู่แล้ว เพราะการทำบัญชีหลายชุดในปัจจุบันถือว่าเป็นความล้าสมัยไปแล้ว  เลิกความคิดที่จะทำบัญชีสำหรับส่งภาษีหรือ ทำบัญชีเพื่อให้ธนาคารปล่อยเงินกู้แม้แต่ทำบัญชีเพื่อเจ้าของดูกันเอง เพราะแทนที่จะเป็นประโยชน์ อาจทำให้เกิดโทษได้ ซึ่งในปัจจุบันระบบการจัดเก็บภาษีได้ก้าวหน้าขึ้นมาก มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้การหลบหนีภาษีทำได้ยากขึ้น เมื่อมีการตรวจพบก็จะมีบทลงโทษร้ายแรงด้วย ประโยชน์ของการทำบัญชีชุดเดียว  
 
ด้านธนาคารในปัจจุบันมีการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น และมีความต้องการบัญชีชุดเดียวที่ถูกต้องจริงๆ  เพราะหากผู้ประกอบการมีการทำบัญชีหลายชุด ความน่าเชื่อถือหรือเครดิตของผู้ประกอบการจากธนาคารก็จะลดน้อยถอยลงเพราะเขาจะรู้ได้อย่างไร ว่าอะไรจริง อะไรไม่จริง และจะมีความสามารถคืนเงินกู้ได้หรือไม่  การทำบัญชีหลายชุดอาจทำให้หุ้นส่วนเกิดความสงสัยแบบลึก ๆ บัญชีที่ทำมาให้ดูจะเชื่อได้แค่ไหน เพราะไม่ได้เป็นฝ่ายจัดการ และฝ่ายที่จัดการบัญชีจะทำการงุบงิบปิดบังอะไรหรือไม่  เมื่อเกิดการละสมความสงสัยอาจทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกัน และแตกคอกันในที่สุด  
 
เห็นได้ว่าการมีบัญชีหลาย ๆ ชุดอาจก่อให้เกิดปัญหามากกว่าที่จะเป็นเรื่องดี การทำบัญชีทุกอย่างทำให้ถูกต้องตามกฎหมายบัญชี  
 
 
การทำบัญชีชุดเดียวเป็นการทำบัญชีทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายบัญชี  ซึ่งจะทำให้กิจการมีงบการเงินซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือกับทุกคน สำหรับใช้งบการเงินของกิจการในการขอสินเชื่อก็ง่ายขึ้น ทำให้สามารถรู้ต้นทุนของตัวเองได้หรือเกิดการแข่งขันได้และยังได้กำไรตามต้องการ เมื่อมีกำไรก็ต้องเสียภาษีที่เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีที่พึงจะต้องทำ เพราะภาษีคือสิ่งที่จะนำไปพัฒนาประเทศชาติและนำความเจริญก็คืนกลับมาสู่ชุมชน  ยังมีผู้ประกอบการหลายเจ้าที่มักจะทำการเลี่ยงภาษี ด้วยการทำหลายบัญชีขึ้นมาเพื่อหลบภาษีกันอยู่ ซึ่งหากมองมุมบวกจะทำให้ประเทศเราไม่มีปัญหาเหมือนเช่นทุกวันนี้แน่นอน การทำบัญชีของกิจการเล็กๆ อย่างSME  อาจจะต้องทำตามมาตรฐานของการบัญชีให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานสำหรับการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยที่ไม่มีส่วนได้เสียกับสาธารณะ  
 
หรือเรียกมาตรฐานของบัญชีชุดนี้ว่าเป็นมาตรฐานบัญชีชุดเล็ก ซึ่งมีการจัดทำมีกระบวนการที่ง่ายกว่า ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบัญชีสำหรับ SME ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
ข้อดีของการทำบัญชีชุดเดียวที่เจ้าของกิจการควรทราบ