เมื่อเจ้าของกิจการไม่ใส่ใจในการทำบัญชี จะส่งผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดแค่ไหน

รับทำบัญชี.COM | เจ้าของกิจการไม่ใส่ใจในการทำบัญชี?

ข้อเสียการไม่ทำบัญชี

เมื่อเจ้าของกิจการไม่ใส่ใจในการทำบัญชี จะส่งผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดแค่ไหน

เมื่อเจ้าของกิจการไม่ใส่ใจในการทำบัญชี อาจเกิดข้อผิดพลาดและปัญหาต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้มากมาย ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้แก่:

  1. ขาดความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลบัญชี: การไม่ใส่ใจในการบันทึกข้อมูลบัญชีอาจทำให้ขาดการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เช่น ขาดการบันทึกรายละเอียดการซื้อขาย การบันทึกรายการรับ-จ่ายเงิน หรือการบันทึกการเงินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

  2. ข้อผิดพลาดในการคำนวณและสอบเทียบยอดเงิน: การไม่ใส่ใจในการคำนวณและสอบเทียบยอดเงินอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางการเงิน เช่น ยอดรวมไม่ตรงกับรายการที่บันทึก หรือการคำนวณภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้อง

  3. ขาดการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง: การไม่ใส่ใจในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการบัญชีอาจทำให้มีโอกาสเกิดการฉ้อโกงหรือการประพฤติมิชอบจากบุคคลภายในหรือภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

  4. การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ: การไม่ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางการเงินอาจทำให้เกิดความผิดพลาดทางกฎหมาย ที่อาจนำไปสู่ความเสียหายทางกฎหมาย ค่าปรับ หรือความเสียหายในการดำเนินกิจการ

การไม่ใส่ใจในการทำบัญชีสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงิน รวมถึงสูญเสียโอกาสในการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ สำหรับกิจการที่มีความใส่ใจและการดูแลรักษาบัญชีอย่างถูกต้อง จะช่วยให้คุณมีฐานะทางการเงินที่แข็งแรงและเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน

          ข้อผิดพลาดในการทำบัญชีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น มาจากธุรกิจที่ไม่ใส่ใจเรื่องการทำบัญชี  ซึ่งบางครั้งการทำบัญชีชุดเดียว หากมีการเสียภาษีให้ถูกต้องมันจะง่ายกว่า  และไม่ว่าคุณจะวางแผนการจัดการธุรกิจอย่างไร อย่าลืมเห็นความสำคัญของงานบัญชีให้มากขึ้น

เพราะหากจัดการงานด้านบัญชีให้ดี ให้เหมาะสมและถูกต้อง จะทำให้ปัญหาธุรกิจของคุณลดน้อยลงตามไปด้วย แต่ก็ยังมีอีกหลายกิจการที่มักจะเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดต่างๆ

สำหรับการทำธุรกิจ ไม่ควรทำบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี การใช้คำพูดแบบผิดๆ หรือมีความเข้าใจแบบผิดๆ ในเรื่องของการทำบัญชี ส่วนใหญ่ที่เจ้าของกิจการมักจะทำขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาษี หากคุณคิดจะลดภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ให้เลิกเข้าใจในเรื่องการทำบัญชีเพื่อเลี่ยงภาษีแบบผิดๆ ได้แล้ว

ซึ่งเจ้าของกิจการและนักทำบัญชีจะต้องอ่านรายละเอียด เรื่องการวางแผนภาษีให้ดีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเจ้าของกิจการจะต้องใส่ใจและสนใจเรื่องของการทำบัญชีทั่วๆ ไปให้ดี แต่หากคิดแต่เรื่องของการเสียภาษีมากเกินไป อาจยิ่งทำให้บริษัทนั้นหาทางทำบัญชีเลี่ยงภาษีก็เป็นได้  ทางที่ดีอย่าหลบเลี่ยงภาษีเพราะสิ่งที่สำคัญของธุรกิจ คือ การทำบัญชีให้ถูก ต้องจะดีกว่า ซึ่งอย่าลืมว่าหากคุณเจอเสียภาษีย้อนหลัง อาจทำให้ต้องจ่ายหนักกว่าก็ได้ เจ้าของกิจการควรเห็นประโยชน์ของการทำบัญชี ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือ

เจ้าของธุรกิจมักจะมองไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ในการทำบัญชี เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ทำบัญชีหรือสำนักงานบัญชี แต่อย่ามองข้ามจะดีกว่า เพราะข้อมูลทุกอย่างที่มีการลงไว้ ไม่ว่าจะเป็นรายรับ รายจ่าย บัญชีต้นทุน ผลกำไรหรือขาดทุน ฯลฯ ซึ่งข้อมูลของกิจการทั้งหมดเป็นหน้าที่ที่เจ้าของธุรกิจจะต้องรู้ เพราะการที่รู้เรื่องของบัญชี จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณสามารถไปได้ไวขึ้น และช่วยให้กิจการเติบโตได้มากยิ่งขึ้นจากความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ความสำคัญของการทำบัญชีที่เจ้าของกิจการต้องรู้ เจ้าของธุรกิจหลายๆคนมักจะบอกว่า การทำบัญชีไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทั้งๆ ที่มันสำคัญมาก เพราะการทำบัญชีจะทำให้คุณรู้ว่าธุรกิจของคุณมีจุดบกพร่องตรงไหนบ้าง

และสำคัญที่สุดคือการรู้บัญชีที่จะทำให้คุณสามารถจัดการปัญหาการเงินของธุรกิจได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะหากเจ้าของกิจการไม่สนใจคุณภาพของงานบัญชี หรือไม่เห็นคุณค่าของการทำบัญชีแล้ว ข้อผิดพลาด ที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มักจะทำคือ

การไม่สนใจคุณภาพของงานบัญชี และไม่ยอมสนใจจะดูรายละเอียดใดๆ คิดแต่ว่าจ้างผู้ทำบัญชีมืออาชีพมาแล้ว ก็คงจะทำบัญชีให้ถูกและประหยัดที่สุดก็เป็นพอ เจ้าของกิจการมีหน้าที่แค่เซ็นต์ๆ จ่ายๆ ไปอย่างเดียวก็จบ  ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด เพราะหากเจ้าของกิจการยอมที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นอีกสักนิด  เป็นการแลกกับงานบัญชีที่มีคุณภาพ อาจจะช่วยวางแผนให้คุณประหยัดภาษีได้มากขึ้น และยังช่วยควบคุมปัญหาที่อาจจะเกิด ขึ้นของธุรกิจได้อีกด้วย

ธุรกิจขายกระเป๋า

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )