ครีมกันแดด ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

Click to rate this post!
[Total: 36 Average: 5]

แผนธุรกิจครีมกันแดด

การเริ่มต้นธุรกิจครีมกันแดดสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเบื้องต้นต่อไปนี้

 1. วางแผนธุรกิจ

  • กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณ.
  • ทำการวิเคราะห์ตลาดเพื่อเข้าใจความต้องการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.
  • กำหนดกลยุทธ์การตลาดและแผนธุรกิจรวมถึงแผนการเงินของคุณ.
 2. วิจัยและพัฒนาสูตรครีม

  • ศึกษาสารสกัดและส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับครีมกันแดด.
  • ทดลองสูตรและปรับปรุงตามความต้องการของลูกค้า.
  • ทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์.
 3. จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์

  • ค้นหาซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมสำหรับวัตถุดิบของครีมกันแดด.
  • จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิต.
 4. ขอใบอนุญาตและการจดทะเบียน

  • ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดในพื้นที่ของคุณ.
  • ขอใบอนุญาตหรือจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นองค์กรควบคุมยาและอาหารหรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่เป็นที่ต้องการ.
 5. การผลิตและบรรจุหีบห่อ

  • สร้างขั้นตอนการผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง.
  • จัดหีบห่อและการบรรจุผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดให้สวยงามและมีความน่าเชื่อถือ.
 6. การตลาดและการขาย

  • สร้างแผนการตลาดเพื่อโฆษณาและตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ.
  • จัดแคมเปญโปรโมทและการขายเพื่อดึงดูดลูกค้า.
  • สร้างการเชื่อมโยงกับร้านค้าหรือช่องทางการค้าปลีก.
 7. การบัญชีและการเงิน

  • เตรียมระบบบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจของคุณ.
  • จัดการการเงินอย่างระมัดระวังและตรวจสอบความสมดุลของงบบัญชี.
 8. ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย

  • รักษาความปลอดภัยในการผลิตและจัดเก็บผลิตภัณฑ์.
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด.
 9. การเรียนรู้และปรับปรุง

  • ติดตามการขายและรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า.
  • พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีคุณภาพและความเป็นไปได้สูงขึ้น.
 10. ขยายธุรกิจ

  • เมื่อธุรกิจของคุณเริ่มเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น คุณอาจพิจารณาการขยายธุรกิจ เช่นการเปิดสาขาใหม่หรือการนำเข้าสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่.

คำแนะนำทั่วไปคือควรหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ หรือสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษามาตรฐานและข้อกำหนดในวงการครีมกันแดดในพื้นที่ของคุณเพื่อการเริ่มต้นที่มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของคุณอย่างแม่นยำ.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจครีมกันแดด

นี่คือตัวอย่างของรายรับและรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจครีมกันแดด

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับ    
1. การขายครีมกันแดดสำเร็จรูป xxx,xxx  
2. การขายสูตรครีมกันแดดสำหรับร้านค้าหรือธุรกิจ xxx,xxx  
3. รายรับจากการส่งออก (หากมี) xxx,xxx  
4. รายรับจากการขายออนไลน์ (หากมี) xxx,xxx  
รายรับรวม xxx,xxx  
รายจ่าย    
1. วัตถุดิบและวัตถุดิบสำรอง xxx,xxx  
2. ค่าจ้างแรงงาน xxx,xxx  
3. ค่านายหน้าและค่าตอบแทนการขาย (หากมี) xxx,xxx  
4. ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบรรจุหีบห่อ xxx,xxx  
5. ค่าโฆษณาและการตลาด xxx,xxx  
6. ค่าใช้จ่ายในการขายออนไลน์ (หากมี) xxx,xxx  
7. ค่าใช้จ่ายในการส่งออก (หากมี) xxx,xxx  
8. ค่าเช่าสถานที่และบริการส่วนกลาง xxx,xxx  
9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดูแลธุรกิจ xxx,xxx  
รายจ่ายรวม xxx,xxx  
กำไรสุทธิ xxx,xxx  

โปรดทราบว่าข้อมูลด้านบนเป็นแค่ตัวอย่างเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ควรปรับแต่งและประเมินรายรับและรายจ่ายของธุรกิจครีมกันแดดของคุณในความเป็นจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำและใช้ในการวางแผนการเงินของคุณ.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจครีมกันแดด

ธุรกิจครีมกันแดดเป็นสาขาของธุรกิจเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์ความงามที่เกี่ยวข้องกับหลายอาชีพและกลุ่มอาชีพที่ส่งผลในการสร้างและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ นี่คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครีมกันแดด

 1. นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์เป็นผู้ที่ทำการวิจัยและพัฒนาสูตรครีมกันแดด และทำการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค.

 2. ช่างแต่งหน้า ช่างแต่งหน้าใช้ครีมกันแดดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างลุคสวยงามสำหรับลูกค้า พวกเขาใช้ครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวหน้าจากรังสีแสงแดดและเติมสีให้กับผิวหน้า.

 3. ผู้ประกอบการสปาและคลินิกความงาม ผู้ประกอบการสปาและคลินิกความงามใช้ครีมกันแดดเป็นส่วนหนึ่งของบริการการดูแลผิวหน้า และอาจจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ให้กับลูกค้า.

 4. นักการตลาดและการโฆษณา นักการตลาดและการโฆษณาเป็นผู้ที่ช่วยกำหนดกลยุทธ์การตลาดและโปรโมทผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดเพื่อเพิ่มยอดขายและกำหนดทิศทางการตลาด.

 5. พนักงานขาย พนักงานขายต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดเพื่อให้คำแนะนำและขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า.

 6. นักบริหารธุรกิจ นักบริหารธุรกิจเป็นคนที่บริหารและจัดการกิจการของบริษัทผลิตและจำหน่ายครีมกันแดด โดยรวม.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจครีมกันแดด

การวิเคราะห์ SWOT ใช้ในการประเมินความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของธุรกิจครีมกันแดดของคุณ โดยพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของคุณภายในและภายนอกองค์กร วิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วยสี่ส่วนหลักคือ Strengths (ความแข็งแกร่ง), Weaknesses (ความอ่อนแอ), Opportunities (โอกาส), และ Threats (อุปสรรค) ซึ่งมีได้ดังนี้

 1. ความแข็งแกร่ง (Strengths)

  • คุณภาพสูง ครีมกันแดดของคุณมีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด.
  • ส่วนผสมที่ดี คุณอาจมีส่วนผสมที่เป็นประจำของครีมที่ได้รับความนิยมหรือเป็นเครื่องหมายการจดทะเบียนสิทธิบัตร.
 2. ความอ่อนแอ (Weaknesses)

  • การแข็งแรงทางการตลาด บางครั้งอาจมีการแข็งแรงจากคู่แข่งในตลาดที่แสดงให้เห็นข้อจำกัดของครีมกันแดดของคุณ.
  • การตลาดและการโฆษณา อาจไม่มีงบประมาณมากในการตลาดและโฆษณาครีมของคุณ.
 3. โอกาส (Opportunities)

  • การขยายตลาด คุณอาจพิจารณาการขยายตลาดไปยังภูมิภาคหรือประเทศอื่นๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย.
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถสร้างสูตรครีมกันแดดใหม่หรือผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆ เพิ่มเติมที่ตอบสนองตลาด.
 4. อุปสรรค (Threats)

  • คู่แข่งใหม่ การเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งใหม่อาจสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน.
  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีหรือการทดสอบผลิตภัณฑ์อาจมีผลต่อการผลิตและขายของคุณ.

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งของธุรกิจของคุณในตลาดและช่วยในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้เหมาะสมตามความเหมาะสมขององค์กรของคุณในเชิงกลยุทธ์และการตลาด. แต่ควรระมัดระวังที่จะไม่ละเลยความสำคัญของการตระหนักถึงตลาดและสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลาดของคุณตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจครีมกันแดด ที่ควรรู้

 1. SPF (Sun Protection Factor)

  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) A measure of how effectively a sunscreen or sunblock product protects the skin from the harmful effects of the sun’s ultraviolet (UV) radiation.
  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) ค่า SPF คือการวัดความสามารถในการปกป้องผิวจากรังสีแสงแดดแบบ ultraviolet (UV) ซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหนัง.
 2. Broad Spectrum

  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Refers to sunscreen or sunblock products that protect against both UVA and UVB rays.
  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) หมายถึงผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่ปกป้องจากรังสี UVA และ UVB ทั้งคู่.
 3. Water-resistant

  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Indicates that a sunscreen product maintains its effectiveness even when exposed to water for a certain period.
  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดยังคงความมีประสิทธิภาพแม้จะตกลงน้ำในระยะเวลาหนึ่ง.
 4. Sunburn

  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Skin damage caused by excessive exposure to the sun’s UV radiation, resulting in redness, pain, and peeling of the skin.
  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) ความเสียหายของผิวหนังที่เกิดขึ้นจากการถูกแดดเผาเกินไป, ทำให้ผิวเป็นสีแดง รู้สันเเละเป็นฉลาก.
 5. Sunscreen Application

  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The process of applying sunscreen or sunblock to the skin to protect it from UV radiation.
  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) กระบวนการการใช้ครีมกันแดดหรือสำหรับปกป้องผิวหนังจากรังสีแสงแดด.
 6. UV Rays (Ultraviolet Rays)

  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Invisible rays from the sun that can cause skin damage, including UVA and UVB rays.
  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) รังสีที่มองไม่เห็นจากแสงแดดที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนัง, รวมถึงรังสี UVA และ UVB.
 7. Sun Protection

  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Measures taken to prevent skin damage from the sun, including the use of sunscreen, protective clothing, and shade.
  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) มาตรการที่ทำเพื่อป้องกันความเสียหายของผิวหนังจากแสงแดด, รวมถึงการใช้ครีมกันแดด, เสื้อผ้าที่ปกป้อง, และร่มเงา.
 8. Skin Cancer

  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Cancer that originates in the skin cells, often caused by prolonged exposure to UV radiation from the sun.
  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) มะเร็งที่มีกำเนิดจากเซลล์ผิวหนัง, โดยมักเกิดจากการถูกแสงแดดเผาเกินไป.
 9. Tanning

  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The process of darkening the skin when exposed to the sun’s UV radiation.
  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) กระบวนการทำให้ผิวหนังเข้มสีเมื่อถูกแสงแดดเผาเกินไป.
 10. Sensitive Skin

  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Skin that is prone to irritation and redness, especially when exposed to certain skincare products or the sun.
  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) ผิวหนังที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ โดยมักมีความเสี่ยงต่อการระคายเคืองและเป็นแดง, เฉพาะเมื่อถูกสารเคมีในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังหรือถูกแสงแดดโดยเฉพาะ.

คำศัพท์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทราบในธุรกิจครีมกันแดดเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการปกป้องผิวหนังจากรังสีแสงแดดที่มีความสำคัญต่อสุขภาพผิวและความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังในระยะยาว.

ธุรกิจ ครีมกันแดด ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจครีมกันแดดมีความหลากหลายตามประเทศและกฎหมายท้องถิ่น ต่อไปนี้เป็นบางข้อที่คุณอาจต้องพิจารณาจดทะเบียน

 1. จดทะเบียนธุรกิจ ต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาตามกฎหมายท้องถิ่นในประเทศที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ.

 2. การจดทะเบียนสินค้าคุณภาพ ในบางประเทศหรือพื้นที่การควบคุมอาจจำเป็นต้องจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุด.

 3. สิทธิบัตรและการจดแจ้งสิทธิบัตร หากคุณมีสูตรครีมกันแดดที่เป็นเอกสิทธิ์หรือสูตรพิเศษที่คุณต้องการป้องกันการลอกเลียน คุณอาจต้องขอสิทธิบัตรหรือจดแจ้งสิทธิบัตรสำหรับสูตรนี้.

 4. การจดทะเบียนสถานที่ผลิต ถ้าคุณกำลังผลิตครีมกันแดดของคุณเอง คุณอาจต้องจดทะเบียนสถานที่ผลิตของคุณตามกฎหมายท้องถิ่น.

 5. การจดทะเบียนการผลิต บางที่อาจต้องจดทะเบียนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือเครื่องมือการแพทย์กับหน่วยงานควบคุมอาหารและยาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

 6. การขอใบอนุญาต บางพื้นที่อาจกำหนดให้คุณขอใบอนุญาตเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด.

 7. ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องประทับป้ายกำกับผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏข้อมูลสำคัญเช่นส่วนผสม วิธีการใช้งาน และความปลอดภัยตามกฎหมายท้องถิ่น.

 8. การทดสอบและเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณควรดูแลการทดสอบความปลอดภัยและมีเครื่องมือการผลิตผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่มีคุณภาพเพื่อการผลิตมาตรฐาน.

 9. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากคุณใช้เครื่องหมายการค้าเฉพาะตัวตน คุณควรจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของคุณเพื่อป้องกันการลอกเลียน.

 10. การประกันคุณภาพและการรับรองผลิตภัณฑ์ คุณอาจต้องมีระบบควบคุมคุณภาพและรับรองผลิตภัณฑ์ของคุณในบางท้องที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุด.

ที่สำคัญที่สุดคือต้องทำการค้นคว้ากฎหมายและข้อกำหนดของพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ และควรพิจารณาประสบการณ์ของนักทนายหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายธุรกิจเครื่องสำอางค์เพื่อให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจครีมกันแดดของคุณ

บริษัท ธุรกิจครีมกันแดด เสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษีในธุรกิจครีมกันแดดจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบที่มีในประเทศหรือพื้นที่ที่คุณทำธุรกิจ และรูปแบบของธุรกิจของคุณเอง เนื่องจากธุรกิจครีมกันแดดมีลักษณะที่หลากหลาย เช่น การผลิต จำหน่าย หรือค้าส่ง และมีกฎหมายภาษีที่แตกต่างกันในทุกประเทศ นี่คือบางภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจครีมกันแดด

 1. ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่คุณได้รับจากธุรกิจครีมกันแดด.

 2. ภาษีรายได้นิติบุคคล ถ้าคุณมีบริษัทหรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจครีมกันแดด บริษัทหรือนิติบุคคลนี้จะต้องเสียภาษีรายได้นิติบุคคลตามกฎหมายประเทศนั้น.

 3. ภาษีการขาย (VAT หรือ GST) ในบางประเทศมีภาษีการขาย (Value Added Tax – VAT) หรือภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services Tax – GST) ที่ต้องเสียเมื่อคุณขายผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดให้แก่ผู้บริโภคหรือธุรกิจอื่นๆ.

 4. ภาษีสิทธิบัตร หากคุณมีสูตรครีมกันแดดที่ได้รับสิทธิบัตร คุณอาจต้องเสียภาษีสิทธิบัตรตามกฎหมายท้องถิ่น.

 5. ภาษีท้องถิ่นและอื่นๆ ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ คุณอาจต้องเสียภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีเงินได้ท้องถิ่น หรือภาษีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจำหน่าย.

 6. ส่วนลดหรือยกเว้นภาษี บางประเทศอาจมีการให้ส่วนลดหรือยกเว้นภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่มีเนื้อหา SPF (Sun Protection Factor) สูงหรือมีส่วนผสมเฉพาะ.

การเสียภาษีในธุรกิจครีมกันแดดจะมีความแตกต่างตามพื้นที่และสภาพแวดล้อมท้องถิ่น คุณควรปรึกษานักบัญชีหรือทนายความที่เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อทราบข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับภาษีที่คุณต้องเสียในธุรกิจของคุณและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เป็นที่อยู่ของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

แปรสภาพ ห้างหุ้นส่วน เป็น บริษัท

แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัด สรรพากร เปลี่ยน หจก เป็นบริษัท pantip แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัด งบการเงิน แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัด dbd สถานภาพกิจการ แปรสภาพ คือ แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท ภาษาอังกฤษ ภ.พ.09 แปรสภาพ  เปลี่ยนจาก ห จก เป็นบริษัท
ฐานภาษี

ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน

การจ้างบัญชีควรเลือกบัญชีที่มีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกับธุรกิจของเราหรือไม่

ค่าจ้างทำบัญชี จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ บันทึกบัญชีค่าสอบบัญชีค้างจ่าย จ้างนักบัญชี อัตราค่าทําบัญชี ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท จ้างพนักงานบัญชี วิธี คิดค่าบริการทำบัญชี

ร้านฮาร์ดแวร์ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

สอน เปิดร้านวัสดุก่อสร้าง แบบร้านวัสดุก่อสร้างเล็กๆ เปิดร้านวัสดุก่อสร้าง ลงทุนเท่าไหร่ เปิดร้านวัสดุก่อสร้าง ตัวแทนขายวัสดุก่อสร้าง ร้านฮาร์ดแวร์ มีอะไรบ้าง แฟ รน ไช ส์ ร้านวัสดุก่อสร้าง ขาย กิจการ ฮาร์ดแวร์

Leave a Comment

Scroll to Top