ความน่าเชื่อถือ ของ งบการเงิน

กำลังปรับปรุง
[Total: 243 Average: 5]

ความซื่อสัตน์ของผู้ทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นองค์กรนิติบุคคลระดับประเทศ ?

             หากกล่าวได้ว่า ตัวเลขทางบัญชี มีความสำคัญต่อ การกำหนดทิศทางของบริษัท ดั้งนั้นผู้ที่ทำบัญชี นักบัญชี ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมตัวเลขต่างๆ ต้องมีความน่าเชื่อถึอ และความน่าเชื่อถึอมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตน์ของผู้ทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นองค์กรนิติบุคคลระดับประเทศได้ออกพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2547 ว่าด้วย จรรยาบรรณนักบัญชี ที่ดี ดังนี้
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2. มีความละเอียดรอบคอบ
3. รักษาความลับทางด้านบัญชีของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่นำเอกสารทางด้านบัญชีไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาต

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 2, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top