ความผิดพลาด การ บันทึกบัญชี ที่อาจเกิดขึ้น?

ตัวอย่างข้อผิดพลาดทางบัญชี การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี บันทึกบัญชีผิดพลาด แบบฝึกหัด การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี หน่วย ที่ 5 รายการ แก้ไขข้อ ผิด พลาด ทางบัญชี ตัวอย่างการปรับปรุงบัญชี ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสูงไป
Click to rate this post!
[Total: 95 Average: 5]

ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในการบันทึกบัญชี

         นอกเหนือจากการที่ผู้ประกอบการได้ใช้เวลาพินิจพิเคราะห์รายการบัญชีจากบันทึกบัญชีของกิจการด้วยตัวเองอยู่เสมอ จะสามารถทำให้คุณเข้าใจลักษณะกิจการของตนเองได้ดีที่สุด และอาจเล็งเห็นจุดบกพร่องต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ก่อนคนทั่วไปหรือ แม้แต่นักการบัญชีที่อาจมองข้ามเพราะคิดว่าไม่สำคัญและทำให้คุณสามารถนำจุดนั้นไปปรับปรุงก่อนที่จะเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้อย่างทันเวลาอีกด้วย การทำการบันทึกบัญชี
 
การบันทึกบัญชียังสามารถวางระบบควบคุมภายใน เพื่อลดความผิดพลาดในระบบเงินสด ที่อาจมีการรับเช็ค หรือเงินสดแล้วแต่มิได้บันทึกบัญชี หรือนำฝากธนาคาร ซึ่งการควบคุมภายในนั้นจะจัดให้มีการพิมพ์เลขที่ใบเสร็จและใบรับเช็คไว้ล่วงหน้า และยังทำให้มีการตรวจสอบลำดับเลขที่ดังกล่าวว่าครบถ้วน โดยจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ต่างๆ ระหว่างพนัก งานเก็บเงิน แคชเชียร์ พนักงานบันทึกบัญชีเงินสดรับและพนักงานบันทึกบัญชีลูกหนี้รายตัว ด้วยการจัดให้ดูแลเงินสดและเช็ครับที่มีการแยกจากเงินสดจ่ายและเช็คจ่าย
 
เพื่อจัดให้มีการส่งเพื่อยืนยันยอดลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการติดตามหาสาเหตุ ซึ่งจัดทำงบแยกอายุลูกหนี้ และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานบัญชีลูกหนี้ แต่ไม่ควรให้พนักงานผู้เก็บเงินติด ตามเอง เมื่อมิได้ทำการบันทึกบัญชีเงินสด หากมีการนำเงินสดหรือเช็คที่รับมาแล้วนำไปฝากธนาคาร แต่มิได้ทำการบันทึกบัญชีเงินสดหรือเช็ครับ กับการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการพิมพ์เลขที่ใบเสร็จและใบรับเช็คไว้ล่วงหน้า มีการตรวจสอบลำดับเลขที่ดังกล่าวว่าครบถ้วนและจัดให้มีการทำงบกระทบต่อยอดธนาคารทุกเดือน และทำการสอบทานรายการเงินฝากในเสตทเมนท์ กับรายงานการรับเงินหรือสมุดเงินสด และเช็ครับ
 
และจัดให้มีการติดตามหาสาเหตุ กรณีที่มีลูกหนี้ค้างนานเกินปกติ โดยจัดทำงบแยกอายุลูก หนี้ ในการติดตามสาเหตุทำให้เป็นหน้าที่ของพนักงานบัญชีลูกหนี้ หรือผู้รับผิดชอบด้านเครดิต หลีกเลี่ยงการสร้างประวัติที่เป็นผลเสียต่อการทำบัญชี ผู้ประกอบการทุกคนควรจะต้องมีความระมัดระวังพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการสร้างประวัติที่เป็นผลเสียต่อการทำบัญชีในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเช็คคืน ซึ่งเรื่องนี้อาจจะส่งผลเสียต่อการเดินบัญชีเป็นอย่างมาก ซึ่งหากมันจะต้องเกิดขึ้นแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็จะทำให้ถูกบันทึกลงไปในสมุดบัญชีของผู้ประกอบการอย่างอัตโนมัติ
 
เรียกว่ามันเปรียบเสมือนเป็นหอกแหลมคมที่สามารถทำให้การเดินบัญชีมีความล้มเหลวได้โดยทันที ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการตายทั้งเป็นของธุรกิจก็ว่าได้ เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด และหากคิดจะได้รับความสำเร็จในการเดินบัญชี ก็จะต้องทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และพยายามไม่ให้การเงินติดลบ หรือมีชื่ออยู่ในเครดิตบุโร ก็จะทำให้ธุรกิจคุณก้าวต่อไปได้
 

บริษัทรับทำบัญชี ดี มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการจัด ทำบัญชี ข้อดี ของ เครื่อง ลง บัญชี ใน งาน สำนักงาน ประโยชน์ ของ ผังบัญชี ประโยชน์การเรียนบัญชี การนำ บัญชี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสมบัติที่ดี ของข้อมูล ทางการ บัญชีเพื่อการจัดการ บทบาทของการบัญชี
ปิดงบเปล่า

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง 7 ขั้นตอน เบื้องต้น รู้แล้วใครๆก็ทำได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดงบเปล่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปิดงบเปล่า ปิดงบเปล่า ราคาถูก ตัวอย่างการปิดงบบัญชี ตัวอย่างงบเปล่า ปิดงบเปล่า คือ ไม่ส่งงบ การเงิน ติด คุก ไหม ปิดงบบัญชีประจําปี เดือนไหน ใกล้ฉัน ออนไลน์

ลงทุนการสร้างความมั่นใจกับตัวเอง?

ความเสี่ยงในการลงทุน มีอะไรบ้าง การ ลงทุน มีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณ ความเสี่ยงในการลงทุน มีกี่ประเภท การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง มีอะไรบ้าง ปัจจัยการลงทุน เพราะเหตุใดจึงต้องมีการลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุน มีกี่ระดับ การลดความเสี่ยงในการลงทุน

ไมโครกรีน ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ไมโครกรีน งานวิจัย ระยะเวลาที่ควรเก็บต้นอ่อนไมโครกรีน คือช่วงระยะเวลากี่วัน ไมโครกรีน มีอะไรบ้าง ผัก กิน ต้นอ่อน มี อะไร บ้าง ออนไลน์
ภาษีหักณที่จ่ายค่าเช่า

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร?

ค่าถ่ายเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ลงบัญชี ค่าเช่า โต๊ะ เก้าอี้ หัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ หัก ณ ที่จ่าย กี่ เปอร์เซ็นต์ ค่าเช่าทรัพย์สิน หัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่า Server หัก ณ ที่จ่าย หัก ณ ที่จ่ายค่าเช่ารถ ค่าเช่าโกดัง หัก ณ ที่จ่าย ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับผลิตใบปลิว มั่นคงด้วยบริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์ใบปลิว a5 ราคาถูก พิมพ์ใบปลิว ราคาถูก พิมพ์ ใบปลิว ด่วน รับออกแบบใบปลิว ร้านทําใบปลิว ใกล้ฉัน แจกใบปลิว ผิดกฎหมายไหม ตัวอย่างใบปลิวเปิดร้านใหม่ พิมพ์ใบปลิว a4 ใกล้ฉัน ออนไลน์
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

Leave a Comment

Scroll to Top