สรุปการเปรียบเทียบ กิจการต่าง เป็นอย่างไร

รับทำบัญชี.COM | ข้อดีข้อเสียระหว่างหจก กับ บริษัทเสียภาษี?

Click to rate this post!
[Total: 67 Average: 5]

จดบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน

บริษัท (Company) คือ นิติบุคคลหนึ่งประเภทที่มีการสร้างขึ้นตามกฎหมายเพื่อดำเนินกิจการเพื่อการค้าหรือกิจการอื่นๆ ซึ่งทำกำไรหรือแสดงผลประสิทธิภาพในการทำกำไรเป็นหลัก บริษัทมีตัวตนทางกฎหมายแยกออกจากเจ้าของ หมายความว่า บริษัทมีสิทธิและหน้าที่ในการดำเนินกิจการตามกฎหมาย และสามารถมีเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นที่แตกต่างกันได้

บริษัทสามารถมีลักษณะและการก่อตั้งที่แตกต่างกันได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ บริษัทอาจมีลักษณะเป็นบริษัทจำกัด (Limited Company) หรือบริษัทห้างหุ้นส่วน (Partnership Company) หรือรูปแบบอื่นๆ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

หนึ่งในสิ่งที่สำคัญของบริษัทคือ ทำธุรกิจเพื่อมุ่งหวังให้ได้กำไร ซึ่งกำไรที่ได้รับอาจเป็นผลมาจากการผลิต การค้า การบริการ การลงทุนหรือกิจการอื่นๆ ภายในบริษัท นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ การกำหนดนโยบาย การสร้างกลยุทธ์ในการต่อสู้ในตลาด และในการเติบโตและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืนและมั่นคงในตลาดธุรกิจอย่างยั่งยืน

ห้างหุ้นส่วน (Partnership) คือ นิติบุคคลที่สร้างขึ้นโดยการรวมกันของสองคนหรือมากกว่าที่ชื่อในสัญญา (partners) เพื่อดำเนินกิจการร่วมกันเพื่อแสดงความร่วมมือในการทำธุรกิจและแบ่งปันกำไรที่ได้รับตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ในสัญญา. ห้างหุ้นส่วนเป็นรูปแบบหนึ่งของกิจการที่เปิดเผยตัวตนของเจ้าของแบบโดยตรง หมายความว่า ไม่มีการก่อตั้งนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการดำเนินกิจการเหมือนกับบริษัท.

ส่วนแบ่งของกำไรและการแบ่งส่วนทุนในห้างหุ้นส่วนจะมีการระบุไว้ในสัญญาหรือสารภาพสัญญา ซึ่งสามารถแบ่งส่วนทุนและกำไรอย่างที่สอดคล้องกับระดับความสำคัญ ความชำนาญ หรือส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของแต่ละคนที่เข้าร่วมกัน

ข้อดีของห้างหุ้นส่วนคือ กระบวนการสร้างและดำเนินกิจการที่เร็วกว่าบริษัทแบบอื่นๆ มีต้นทุนในการดำเนินกิจการที่น้อยกว่า และมีความเสียงในตลาดที่ดีเนื่องจากผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของห้างหุ้นส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ

อย่างไรก็ตาม ห้างหุ้นส่วนมีข้อจำกัดที่สำคัญคือความเสี่ยงทางการเงินของสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งในห้างหุ้นส่วน ผู้ที่มีส่วนแบ่งส่วนในกิจการมีความเสียงในการดำเนินกิจการเท่ากัน และหากมีปัญหาหรือภัยความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การสูญเสียส่วนแบ่งส่วนในห้างหุ้นส่วนอาจเป็นไปได้

ห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น ห้างหุ้นส่วนที่มีความรับผิดชอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีเงินลงทุนและอื่นๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและสัญญาที่กำหนด และสมาชิกของห้างหุ้นส่วนที่เข้าร่วมกันในกิจการนั้นจะต้องมีความเชี่ยวชาญในงานและความเสียสละในการทำธุรกิจร่วมกันเพื่อให้ห้างหุ้นส่วนดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม >> จดทะเบียนบริษัทที่ไหนเสียภาษียังไง?

เปรียบเทียบ บริษัท กับ ห้างหุ้นส่วน

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบที่ช่วยให้คุณเห็นความแตกต่างระหว่างสององค์กรนี้

 

ลักษณะ บริษัท (Company) ห้างหุ้นส่วน (Partnership)
ตัวแทนในกฎหมาย มีนิติบุคคล ไม่มีนิติบุคคล
ความรับผิดชอบ จำกัด (Limited) ไม่มีข้อจำกัด (Unlimited)
จำนวนสมาชิก สามารถมีสมาชิกหลายคน สามารถมีสมาชิกสองคนขึ้นไป
การแบ่งกำไร สามารถแบ่งกำไรกันได้ แบ่งกำไรตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
การเริ่มต้นและจบกิจการ สร้างตามกฎหมายที่กำหนด จะสิ้นสุดกิจการหากมีสมาชิกเสียหายหรือเปลี่ยนแปลง
การดำเนินกิจการ ทำกิจการเพื่อมุ่งหวังกำไรและความเจริญ ทำกิจการร่วมกันเพื่อแบ่งปันกำไรและความร่วมมือในการทำธุรกิจ
การก่อตั้งและการปรับปรุง ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ต้องกำหนดในสัญญาหรือสารภาพที่ทำขึ้น

หมายเหตุ ตารางนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างบริษัทแบบทั่วไปและห้างหุ้นส่วน การดำเนินกิจการและโครงสร้างของบริษัทและห้างหุ้นส่วนอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกฎหมายและสัญญาที่กำหนดในแต่ละประเทศและสภาพความเป็นอยู่ของธุรกิจนั้นๆ

สรุป บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน

ไม่มีคำตอบที่แน่นอนว่า “บริษัท” หรือ “ห้างหุ้นส่วน” ดีกว่ากัน ขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของกิจการแต่ละรูปแบบ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง ความพร้อมทางการเงิน ระดับความเสี่ยงที่พร้อมรับรู้ และการดำเนินกิจการที่พร้อมรับผิดชอบ เป็นต้น

นี่คือข้อดีและข้อเสียของทั้งสองรูปแบบ

บริษัท

 • ข้อดี

  • มีนิติบุคคลแยกตัวตนจากเจ้าของ สามารถมีนักลงทุนหลายคนและรับประกันความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเจ้าของ
  • ต้องทำการรายงานการเงินและการดำเนินกิจการตามกฎหมายที่กำหนด เป็นการก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในตลาดและกับส่วนที่สนใจ
  • มีสิทธิ์ในการเคลมเครดิตภาษีซื้อและความยุติธรรมในการดำเนินกิจการและการแบ่งกำไร
 • ข้อเสีย

  • ต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเริ่มต้นและการดำเนินกิจการ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์ที่กำหนดในการดำเนินกิจการ
  • ต้องมีการรายงานการเงินและกิจกรรมภายในบริษัท ซึ่งอาจเปิดเผยข้อมูลธุรกิจและกิจกรรมของบริษัทให้กับสาธารณชน
  • มีข้อจำกัดในการดำเนินกิจการและการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องการทำในอนาคต

ห้างหุ้นส่วน

 • ข้อดี

  • ไม่ต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นหรือดำเนินกิจการ สามารถดำเนินกิจการร่วมกันทันที
  • ไม่ต้องรายงานกิจกรรมภายในห้างหุ้นส่วนตามกฎหมาย และสามารถรักษาความลับในกิจการได้
  • การตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้เร็วขึ้นเนื่องจากไม่ต้องมีกระบวนการรายงานหรือการอนุมัติเพิ่มเติม
 • ข้อเสีย

  • มีความเสี่ยงทางการเงินสูงขึ้น เนื่องจากสมาชิกต้องรับผิดชอบทางทิศทางทางการเงินอย่างไม่จำกัดตามจำนวนส่วนแบ่ง
  • ไม่มีนิติบุคคลแยกตัวตนจากเจ้าของ การเข้าร่วมห้างหุ้นส่วนอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและความเสี่ยงในทางกฎหมายของสมาชิก
  • ขาดความน่าเชื่อถือในตลาดและมีโอกาสที่จะเกิดข้อขัดแย้งหรือความขัดแย้งระหว่างสมาชิก
 

การเลือกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและแผนธุรกิจของคุณ หากคุณต้องการความคุ้มค่าในเรื่องของความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพทางธุรกิจ บริษัทอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า แต่หากคุณต้องการความเร่งด่วนในการเริ่มต้นหรือเติบโตเร็ว ห้างหุ้นส่วนอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )