คำให้กำลังใจสำหรับนักบัญชีที่เจอการเปลี่ยนแปลงในงาน

รับทำบัญชี.COM | คำให้กำลังใจสำหรับนักบัญชีที่เจอการเปลี่ยนแปลงในงาน?

Click to rate this post!
[Total: 209 Average: 5]

คำให้กำลังใจสำหรับนักบัญชีที่เจอการเปลี่ยนแปลงในงาน

ต้องยอมรับว่างานบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเป็นครั้งคราวจากผู้บริหารระดับสูงระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ทั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อการพัฒนางานบัญชีให้มีความรัดกุมและถูกต้องยิ่งขึ้น คล้าย ๆ กับมีการอัพเดทข้อมูลหรือความรู้ใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงคนทำบัญชีที่เคยทำแบบเดิม ๆ มานาน ย่อมรู้สึกว่าน่าจะยาก เพราะเป็นของใหม่ วันนี้เราเลยมีคำให้กำลังใจเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในงานบัญชีซึ่งส่วนใหญ่ค่อยเป็นค่อยไปมาฝากกันค่ะ
1.อย่าไปเครียด เมื่อเราได้ยินความรู้ใหม่ ๆ ก่อนอื่นคืออย่าไปเครียดให้ฟังข้อมูลนั้นให้ชินหูเสียก่อน อาจจะต้องฟังซ้ำหลาย ๆ รอบ เมื่อฟังทฤษฎีหรือข้อมูลใหม่แล้ว ก็ลองลงมือทำโดยอาศัยการทำแบบฝึกหัดคล้ายกับที่เราทำการบ้านด้านการบัญชี ความเข้าใจก็จะบังเกิด เมื่อความเข้าใจบังเกิดขึ้นนักบัญชีก็สามารถทำรายการใหม่ได้อย่างถูกต้องต่อไป
2.เราไม่ได้ทำผิดแค่ลงบัญชีคลาดเคลื่อน พอมีการตรวจสอบรายงานทางบัญชีแล้วปรากฏว่าเราซึ่งเป็นพนักงานบัญชีลงรายการผิด แยกประเภทผิด ลงจำนวนเงินผิด เราอย่าโทษตัวเองว่าทำผิดเพราะอาจเป็นการปรักปรำตนเองทำให้เสียกำลังใจมากไป แต่เราควรพูดว่าเราลงบัญชีคลาดเคลื่อนอย่างนี้จะให้ความรู้สึกที่ดีกว่า เมื่อพบว่าเราลงบัญชีคลาดเคลื่อนแล้วก็เพียงแต่แก้ไขรายการหรือปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องเท่านั้นเอง
3.ของใหม่ก็อย่างนี้เราเริ่มต้นไปพร้อม ๆ กัน เมื่อมีการอัพเดทความรู้ใหม่ มิใช่เพียงแต่หน่วยงานของเราเท่านั้นที่ได้รับสิ่งใหม่ แต่ก็จะเหมือนกันทั้งระบบ เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นในเรื่องนั้นที่จะทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กัน หากมีปัญหาก็สามารถสอบถามต้นสังกัดได้ ซึ่งไม่นับเป็นปัญหาเลย ในครั้งแรกอาจจะงง ๆ สักหน่อยกลัวทำผิดแต่เมื่อเรามีพี่เลี้ยงคอยถามความเข้าใจบังเกิดและเราก็สามารถบันทึกรายการต่อไปได้อย่างถูกต้อง
4.ไม่ยากเกินความสามารถ เมื่อเราเจอความรู้ใหม่และเราซึ่งเป็นพนักงานบัญชีที่มีหน้าที่ต้องทำโดยตรง เราเองก็เป็นผู้มีความเข้าใจในเรื่องเดบิตเครดิตยอดดุลของแต่ละหมวดบัญชีอยู่แล้ว ดังนั้น ของใหม่ที่ได้รับก็จะไม่เกินความสามารถอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจกับบัญชีนั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงแค่บางบัญชีเท่านั้นแต่ไม่ทั้งหมดและมีความสำคัญไม่ทำก็ไม่ได้พนักงานบัญชีต้องรู้
ถึงแม้ว่าเราจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากนโยบายทางบัญชีที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พนักงานบัญชีก็ไม่ต้องเครียดเพราะเมื่อเราลองทำไปเรื่อย ๆ ความเข้าใจก็จะบังเกิดและก็จะสามารถลงบัญชีได้อย่างถูกต้องในที่สุด ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของนักบัญชีอย่างแน่นอน
 
คำให้กำลังใจสำหรับนักบัญชีที่เจอการเปลี่ยนแปลงในงาน