คิดต้นทุนขายสินค้า

รับทำบัญชี.COM | ต้นทุนขายสินค้าในส่วนการขนส่ง มีอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 108 Average: 5]

คิดต้นทุนขายสินค้า จะคิดในส่วนของค่าขนส่งยังไงดี

คิดต้นทุนขาย สินค้า จะคิดในส่วนของค่าขนส่งยังไงดีคะ จะตั้งราคาขายค่ะ ไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่

ค่าขนส่ง (shipping cost) เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายสินค้า (cost of goods sold) ที่ธุรกิจต้องคิดคำนวณในกระบวนการบัญชีเพื่อให้ได้รายงานบัญชีที่ถูกต้องและครบถ้วน ต้นทุนขายสินค้ารวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่วางขาย

ค่าขนส่งมักมีบทบาทสำคัญในต้นทุนขายสินค้า เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าจากสถานที่ผลิตหรือจัดหาสินค้ามายังสถานที่ขายหรือส่งให้ลูกค้า การคำนวณค่าขนส่งมักจะรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าขนส่งทางบก, ทางน้ำ, ทางอากาศ, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าบรรจุภัณฑ์, และค่าขนส่งระหว่างสต็อกคลังสินค้า

เมื่อคำนวณค่าขนส่งเพื่อรวมเข้ากับต้นทุนขายสินค้า ค่าขนส่งนี้จะถูกนำมาบวกกับต้นทุนจริงของสินค้าเพื่อหาต้นทุนขายสินค้าที่ถูกต้อง นั่นคือ

ต้นทุนขายสินค้า = ต้นทุนจริงของสินค้า + ค่าขนส่ง

ตัวอย่างการคำนวณ

เช่น ถ้าสินค้ามีต้นทุนจริง $1,000 และค่าขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าคือ $200 ต้นทุนขายสินค้าทั้งหมดจะเป็น $1,200

ค่าขนส่งมีผลต่อกำไรของธุรกิจและราคาขายของสินค้า การจัดการค่าขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไร และอาจมีผลต่อการตั้งราคาสินค้าใหม่หรือกำหนดส่วนลดสำหรับลูกค้าในบางกรณี เพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปตามต้นทุนและมีกำไรสูงสุด

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )