คิดต้นทุนขายสินค้า

ต้นทุนขายสินค้า ในส่วนค่าขนส่ง?

Click to rate this post! [Total: 108 Average: 5] คิดต้น …

ต้นทุนขายสินค้า ในส่วนค่าขนส่ง? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 108 Average: 5]

คิดต้นทุนขายสินค้า จะคิดในส่วนของค่าขนส่งยังไงดี

คิดต้นทุนขาย สินค้า จะคิดในส่วนของค่าขนส่งยังไงดีคะ จะตั้งราคาขายค่ะ ไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่

ค่าขนส่ง (shipping cost) เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายสินค้า (cost of goods sold) ที่ธุรกิจต้องคิดคำนวณในกระบวนการบัญชีเพื่อให้ได้รายงานบัญชีที่ถูกต้องและครบถ้วน ต้นทุนขายสินค้ารวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่วางขาย

ค่าขนส่งมักมีบทบาทสำคัญในต้นทุนขายสินค้า เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าจากสถานที่ผลิตหรือจัดหาสินค้ามายังสถานที่ขายหรือส่งให้ลูกค้า การคำนวณค่าขนส่งมักจะรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าขนส่งทางบก, ทางน้ำ, ทางอากาศ, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าบรรจุภัณฑ์, และค่าขนส่งระหว่างสต็อกคลังสินค้า

เมื่อคำนวณค่าขนส่งเพื่อรวมเข้ากับต้นทุนขายสินค้า ค่าขนส่งนี้จะถูกนำมาบวกกับต้นทุนจริงของสินค้าเพื่อหาต้นทุนขายสินค้าที่ถูกต้อง นั่นคือ

ต้นทุนขายสินค้า = ต้นทุนจริงของสินค้า + ค่าขนส่ง

ตัวอย่างการคำนวณ

เช่น ถ้าสินค้ามีต้นทุนจริง $1,000 และค่าขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าคือ $200 ต้นทุนขายสินค้าทั้งหมดจะเป็น $1,200

ค่าขนส่งมีผลต่อกำไรของธุรกิจและราคาขายของสินค้า การจัดการค่าขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไร และอาจมีผลต่อการตั้งราคาสินค้าใหม่หรือกำหนดส่วนลดสำหรับลูกค้าในบางกรณี เพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปตามต้นทุนและมีกำไรสูงสุด

ใบเสนอราคาตัวอย่าง

ใบเสนอราคา #3 eXCEL ฟรี wORD ฟอร์ม บุคคลธรรมดา โหลดตัวอย่าง?

ใบเสนอราคา excel ฟรี ใบเสนอราคา word ใบเสนอราคา word ฟรี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา word ใบเสนอราคา ฟอร์ม ใบเสนอราคา doc ใบเสนอราคา ฟรี ใบเสนอราคา pdf

ผู้รับเหมารีโนเวทบ้าน คุมรายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย โครงการรีโนเวทบ้านฟรี รี โน เวท บ้านใหม่บนโครงสร้างเดิม รีโนเวทบ้านเก่า ราคาประหยัด รีโนเวทบ้าน งบ 100000 รีโนเวทบ้าน หมายถึง รีโนเวทบ้านไม้ รีโนเวทบ้านชั้นเดียวราคาประหยัด รีโนเวทบ้าน scg แพงไหม

ธุรกิจ Application รายรับ รายจ่าย โอกาส?

แผนธุรกิจแอพพลิเคชั่น โมเดลธุรกิจ แอ พ พลิ เค ชั่ น mobile application มีอะไรบ้าง mobile application มีกี่ประเภท ตัวอย่างแผนธุรกิจ แอพพลิเคชั่น ประโยชน์ของ mobile application วิเคราะห์ swot แอพพลิเคชั่น mobile application ภาษาไทย

ขนส่ง โลจิสติกส์ #10 ภาษี รายรับ รายจ่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจขนส่งขนาดเล็ก ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ แฟรนไชส์ ธุรกิจขนส่ง อยาก เปิด ขนส่งเอกชน ธุรกิจขนส่ง ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง ธุรกิจขนส่ง มีอะไรบ้าง แฟรนไชส์ ขนส่ง ธุรกิจขนส่งพัสดุ ใกล้ฉัน ออนไลน์
ค่าเบี้ยประกัน

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

หัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หมวดไหน วิธีคำนวณ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า สินทรัพย์หมุนเวียน ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า หมวด ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า บันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า มาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงค่าใช้จ่ายล่วงหน้า มีอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top