ค่างวดรถ เป็นค่าใช้จ่ายหรือเปล่าค่ะ

ค่างวดรถ เป็นค่าใช้จ่าย บันทึกบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 383 Average: 5]

ค่างวดรถ

ค่างวดรถ

ตอบ : ค่างวดรถ ถือเป็นหนี้สินของกิจการค่ะ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ ในการบันทึกค่าใช้จ่ายของกิจการนั้น ต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาค่ะ ที่เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top