ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

ค่าจ้างทำตราประทับบริษัท
[Total: 276 Average: 5]

ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ ?

ตอบ : ต้องหัก ถ้ามีจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top