ค่าจ้างทำตราประทับบริษัท

ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 510 Average: 5]

ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

ตอบ : ต้องหัก ถ้ามีจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top