ค่าผ่อนรถยนต์นำมาเป็นค่าใช้จ่าย

3 ค่าผ่อนรถยนต์นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

ค่าผ่อนรถยนต์นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

ค่าผ่อนรถยนต์ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของกิจการอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะ แต่เป็นหนี้สินของกิจการค่ะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ คือ ค่าเสื่อมราคาตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเท่านั้นค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ค่าผ่อนรถยนต์นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
ค่าผ่อนรถยนต์นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

Leave a Comment

Scroll to Top