กำลังปรับปรุง

0.3% ค่ารับรองภาษีซื้อต้องห้าม

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ค่ารับรองภาษีซื้อต้องห้าม

ค่ารับรองเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ที่สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไหม

เป็นภาษีซื้อต้องห้าม แต่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ โดยการบันทึกบัญชี
ดังนี้: Dr.ค่ารับรอง 100.- Dr.ภาษีซื้อต้องห้าม 7.- Cr.เงินสด 107 เผื่อกรณีที่ ณ สิ้นปีค่ารับรองของบริษัทเกินกว่า 0.3% ของยอดขาย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top