ค่าอบรม

รับทำบัญชี.COM | ค่าอบรมนำมาเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อลูกจ้างเข้ารับการอบรมแล้ว?

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

ค่าอบรม

การส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษา อบรม นำมาหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณ ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200% นั้น มีเงื่อนไขกำหนดไว้ว่า เมื่อลูกจ้างเข้ารับการอบรมแล้วต้องกำหนดเงื่อนไขให้ลูกจ้างกลับมาทำงานให้แก่บริษัทนั้น เราควรที่จะกำหนดเป็นเวลาเท่าไร ต้องทำสัญญาหรือไม่ครับ

ตอบ: ถ้าถามถึงการกำหนดระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับบริษัทกับพนักงานค่ะหรือบริษัทจะตั้งในข้อกำหนดเองค่ะ เพราะเท่าที่ทราบ กฎหมายไม่ได้กำหนดในส่วนนี้ ส่วนสัญญานั้นต้องทำเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ หรือท่านสามารถศึกษาได้ที่พระราชกฤษฎีกาฉบับที่437 พ.ศ.2548 หรือ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 148) หรือ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม ค่ะ