ค่าอบรมสัมมนา

ค่าอบรม สัมมนา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 666 Average: 5]

ค่าอบรม สัมมนา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ค่าอบรมสัมมนา ถือเป็นค้าใช้จ่ายของกิจการ เพราเป็นการอบรมสัมมนาเพื่อประกอบในการทำงานของกิจการ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top