3 ค่าเสื่อมราคา คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

กำลังปรับปรุง
[Total: 245 Average: 5]

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา คือ ( Depreciation ) ?

ค่าเสื่อมราคา คืออะไร สงสัยค่าเสือมราคาคืออะไร จะมีไว้ทำไม

ค่าเสื่อมราคา คือ วิธีการที่ทางบัญชีใช้ในการปันส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่มีตัวตนโดยนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการในแต่ละงวดบัญชี

ค่าเสื่อมราคา  ( Depreciation ) ค่าเสื่อมราคา  คือ ค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ ที่กิจการใช้ประโยชน์ประจำงวดทั้งนี้เพราะสินทรัพย์ประเภทอาคาร  อุปกรณ์  เครื่องจักร  รถยนต์  เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานและมักจะมีมูลค่าสูง  จึงมีการประมาณประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่านี้เฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวด        

การคำนวณค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี แต่ วิธีที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป คือ

การคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์มีหลายวิธี แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป คือวิธีเส้นตรง  
โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้                        
ค่าเสื่อมราคา/ปี  =  มูลค่าสินทรัพย์  –  ราคาซาก ( ถ้ามี) อายุการใช้งาน              
หรือ    ค่าเสื่อมราคา/ปี   =   (มูลค่าสินทรัพย์  –  ราคาซาก ( ถ้ามี) )  x  อัตราค่าเสื่อมราคา เมื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาได้  
 
ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบัน  กิจการจะทำการบันทึกบัญชีดังนี้                         
เดบิต  ค่าเสื่อมราคา – ชื่อสินทรัพย์                               
       xxx เครดิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม – ชื่อสินทรัพย์                        
      xxx        ค่าเสื่อมราคา  
 
ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เนื่องจากเมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์มา ซึ่งมีราคาสูง และมีการใช้งานหลายปี ถ้าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเลยก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง ในปีที่ซื้อสินทรัพย์ ส่วนปีถัดไปจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้ว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น ๆ  

ดังนั้นจึงต้องมีการ เฉลี่ยค่าใช้จ่าย ตามจำนวนปีที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น ค่าเสื่อมราคาสะสม เป็นบัญชีหมวดสินทรัพย์ แต่เป็นตัวลดยอดของสินทรัพย์นั้นๆ เพราะเมื่อกิจการซื้อ สินทรัพย์มาก็จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ แต่สินทรัพย์นี้เมื่อมีการใช้งานแล้วจะเสื่อมค่าลง ดังนั้นทุกสิ้นปีจึงต้องบันทึกค่าเสื่อมราคา

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top