ค่าแรง

3% ค่าแรงต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 114 Average: 5]

ค่าแรงต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

ค่าแรงหรือค่าบริการ กฏหมายกำหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่ายต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ค่าแรง

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top