ค่าแรงของการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์

3 ค่าแรงของการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ บันทึกเป็นต้นทุน

Click to rate this post!
[Total: 521 Average: 5]

ค่าแรงของการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ บันทึกเป็นต้นทุนได้หรือไม่

ถ้ากิจการนั้น ทำอพาร์ทเม้นท์ในเชิงพาณิชย์ สามรถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top