ค่าแรงรับเหมาก่อสร้าง

2 ค่าแรงรับเหมาก่อสร้าง ต้องบันทึกอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 672 Average: 5]

ค่าแรงรับเหมาก่อสร้าง ต้องบันทึกอย่างไร

ค่าแรงรับเหมาก่อสร้าง ต้องบันทึกอย่างไร

ในกรณีที่เป็นรายได้ บันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต เงินสด
เดบิต ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
เครดิต รายได้ค่าแรง

ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่าย
เดบิต ค่าแรงรับเหมา
เครดิต เงินสด
เครดิต ภาษีหัก ณ ทีจ่าย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top