ค่าใช้จ่าย

บิลค่าใช้จ่ายบริษัทสํานักงานตัวอย่างลงบัญชีได้ 150 รายการ

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย หมายถึง

ค่าใช้จ่าย คือ (Expenses) ต้นทุนชนิดหนึ่งที่กิจการได้ชำระเงินออกไป เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการ
ค่าใช้จ่าย คือ

รายการ ค่าใช้จ่าย

สำหรับรายการค่าใช้จ่าย จำเป็นต้องระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานหรือสถานการณ์ที่ต้องการรายการค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเหมาะสมได้อย่างแม่นยำ แต่เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเบื้องต้น นี่คือรายการค่าใช้จ่ายทั่วไปที่อาจพบในสถานการณ์ประจำวัน

 1. ค่าเช่าหรือค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าที่อยู่อาศัยหรือสำนักงาน
 2. ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการน้ำประปาและไฟฟ้า
 3. ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือที่ทำงาน
 4. ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม
 5. ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือบริการขนส่งสาธารณะ
 6. ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ท่องเที่ยวหรือเดินทางไปทำธุระ
 7. ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการใช้งานรถยนต์
 8. ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายสำหรับประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ
 9. ค่าการศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาหรือค่าเล่าเรียน
 10. ค่าบำรุงรักษาอาคารหรือคอนโดมิเนียม ค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่อยู่อาศัย

โดยแต่ละรายการค่าใช้จ่ายอาจมีค่าต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสถานที่ที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่

บัญชี ค่าใช้จ่าย

เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น นี่คือตัวอย่างของบัญชีค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาใช้ในการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายขององค์กรหรือบุคคล

 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าและบริการ
  • ค่าเช่าหรือเงินค่าที่ดิน
  • ค่าสินค้าหรือวัตถุดิบ
  • ค่าแรงงาน
  • ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำประปา เชื้อเพลิง)
  • ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
  • ค่าขนส่งสินค้า
 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงาน
  • ค่าเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
  • ค่าสวัสดิการพนักงาน
  • ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน
  • ค่าบำรุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง
  • ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น บริการทรัพยากรบุคคล บริการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน
 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการตลาดและโฆษณา
  • ค่าโฆษณาและการตลาดออนไลน์หรือแบบดิจิทัล
  • ค่าใช้จ่ายสื่อสิ่งพิมพ์
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าหรืออีเว้นท์
 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารงานและที่ดิน
  • ค่าเบี้ยประกัน
  • ค่าภาษี
  • ค่าที่ดินและอาคาร
 5. ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
  • ค่าฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา หนังสือเรียน หรือคอร์สเรียน
 6. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารความเสี่ยง
  • ค่าประกันภัย
  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเสี่ยงและความปลอดภัย
 7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและท่องเที่ยว
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมสันทนาการ
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริจาค

บัญชีค่าใช้จ่ายจะช่วยให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์รายจ่ายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการจัดการงบประมาณองค์กรหรือบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายของบริษัทอาจแตกต่างกันไปตามธุรกิจและขนาดของบริษัท ดังนั้นนี่คือตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่อาจพบในบริษัท

 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่ทำงาน
  • ค่าเช่าห้องสำนักงานหรืออาคาร
  • ค่าส่วนกลางและบริการสำนักงาน
  • ค่าบำรุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง
 2. ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการบุคคล
  • ค่าเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
  • ค่าสวัสดิการพนักงาน
  • ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  • ค่าบริการทรัพยากรบุคคล
  • ค่าประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
 3. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและโฆษณา
  • ค่าโฆษณาและการตลาด
  • ค่าสื่อสิงพิมพ์และสื่อออนไลน์
  • ค่าออกแบบและการพิมพ์วัสดุโฆษณา
 4. ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  • ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยี
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับซอฟต์แวร์และการบำรุงรักษาระบบ
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม
 5. ค่าใช้จ่ายด้านการเงินและบัญชี
  • ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจสอบบัญชี
  • ค่าซื้อบริการจากบริษัทบัญชีอิสระ
 6. ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
  • ค่าขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ
  • ค่าบริการโลจิสติกส์
 7. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารความเสี่ยง
  • ค่าประกันภัย
  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
 8. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับทดลองและทดสอบ
 9. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายและทรัพย์สิน
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและลิขสิทธิ์
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย
 10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจ
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมและอีเว้นท์ภายในบริษัท
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริจาคหรือการสนับสนุนกิจกรรมสังคม

ค่าใช้จ่ายของบริษัทอาจมีรายการเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการอยู่

ตัวอย่าง ค่าใช้จ่าย

นี่คือตัวอย่างของ 100 รายการค่าใช้จ่ายของกิจการพร้อมกับคำอธิบายสั้นๆ สำหรับแต่ละรายการ

 1. เช่าอาคารสำนักงาน ค่าเช่าสำหรับอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานของบริษัท.
 2. เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนที่จ่ายให้กับพนักงานที่ทำงานในบริษัท.
 3. ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปาและไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงานของบริษัท.
 4. ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ค่าบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการสื่อสารของบริษัท.
 5. ค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายมายังบริษัท.
 6. ค่าวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า.
 7. ค่าสินค้าสำเร็จรูป ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้าสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการขายสินค้า.
 8. ค่าโฆษณาและการตลาด ค่าใช้จ่ายสำหรับโฆษณาและกิจกรรมตลาดเพื่อโปรโมทและตลาดสินค้าหรือบริการของบริษัท.
 9. ค่าเดินทางและท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางทางธุรกิจและท่องเที่ยวของพนักงานหรือผู้บริหาร.
 10. ค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับประกันภัยที่คุ้มครองบริษัท.
 11. ค่าเช่ารถ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่ารถสำหรับการเดินทางธุรกิจหรือการจัดส่งสินค้า.
 12. ค่าบริการทรัพยากรบุคคล ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการทรัพยากรบุคคลเช่นการจ้างงานหรือบริการเอ้าท์ซอร์ซิ่ง.
 13. ค่าฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้.
 14. ค่าซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือในบริษัท.
 15. ค่าจ้างทนายความ ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการของทนายความในกรณีทางกฎหมาย.
 16. ค่าประชุมและอีเว้นท์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมหรืออีเว้นท์ภายในบริษัท.
 17. ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบและทำบัญชีของบริษัท.
 18. ค่าสนับสนุนทางเทคนิค ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการทางเทคนิคแก่ลูกค้าหรือพนักงาน.
 19. ค่าประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสำหรับการชำระเงินส่วนแบ่งเข้ากับระบบประกันสังคม.
 20. ค่าซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานของบริษัท.
 21. ค่าใช้จ่ายสำหรับออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบบและพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่.
 22. ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย.
 23. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบันทึกและวางบัญชี ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับรองบัญชีและการทำรายงานการเงิน.
 24. ค่าสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการโฆษณาในสื่อต่างๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และโฆษณาออนไลน์.
 25. ค่าสำรวจตลาด ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ.
 26. ค่าเครื่องมือการตลาด ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตลาด เช่น โปรแกรมส่งอีเมลล์จดหมายข่าว ระบบจัดการคลังข้อมูลลูกค้า เป็นต้น.
 27. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งและจัดเก็บสินค้า ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการส่งและจัดเก็บสินค้าของลูกค้า.
 28. ค่าสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ค่าใช้จ่ายสำหรับการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์.
 29. ค่าสนับสนุนลูกค้า ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการลูกค้า เช่น บริการหลังการขาย บริการซ่อมแซม หรือบริการคำปรึกษา.
 30. ค่าโฆษณาออนไลน์ ค่าใช้จ่ายสำหรับโฆษณาและการโปรโมทผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชัน.
 31. ค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในองค์กร ค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในองค์กร เช่น การลดปริมาณน้ำตกค้าง การประหยัดพลังงาน การจัดการกับสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน.
 32. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ เช่น การซื้อประกันและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน.
 33. ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายสำหรับการชำระภาษีตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.
 34. ค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงและอัพเกรดระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจ เช่น การอัพเกรดเซิร์ฟเวอร์ การอัพเดทซอฟต์แวร์.
 35. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเปิดและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้าง บำรุงรักษาระบบสารสนเทศในองค์กร เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย.
 36. ค่าซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อเครื่องใช้สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ โทรศัพท์ และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน.
 37. ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาและการอัพเกรดซอฟต์แวร์ในองค์กร.
 38. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า ค่าใช้จ่ายสำหรับระบบบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า เช่น ระบบ CRM (Customer Relationship Management).
 39. ค่าเช่าพื้นที่โกดัง ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าพื้นที่โกดังสำหรับจัดเก็บสินค้า.
 40. ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์ ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น บริการจ้างงานชั่วคราว การจัดฝึกอบรม หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบุคคล.
 41. ค่าสนับสนุนทางเทคนิค ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการทางเทคนิคแก่ลูกค้าหรือพนักงาน เช่น การติดตั้งและการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค.
 42. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อ ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ.
 43. ค่าการประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมสัมมนาภายในบริษัทหรือกับลูกค้า.
 44. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารการเงิน ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารการเงินภายในบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซอฟต์แวร์บัญชี ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียกเก็บเงิน.
 45. ค่าซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเพิ่มเติมที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ.
 46. ค่าสนับสนุนธุรกิจ ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการสนับสนุนธุรกิจ เช่น บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์.
 47. ค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ ค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย.
 48. ค่าสนับสนุนการตลาดออนไลน์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการสนับสนุนการตลาดออนไลน์ เช่น การจัดการโฆษณาออนไลน์ การสร้างเนื้อหา เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน.
 49. ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจัดการลูกค้า ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจัดการลูกค้า เช่น ระบบ CRM (Customer Relationship Management).
 50. ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบอีคอมเมิร์ซ ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบอีคอมเมิร์ซ เช่น เว็บไซต์การขายสินค้าออนไลน์ ระบบชำระเงินออนไลน์.
 51. ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการและการสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร.
 52. ค่าโฆษณาและการตลาดแบบออฟไลน์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการโฆษณาและการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสื่อแบบออฟไลน์ เช่น โบรชัวร์ โปสเตอร์ รายการโทรทัศน์.
 53. ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อบริการทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อบริการทางธุรกิจจากบริษัทภายนอก เช่น การบริการทางทัศนศาสตร์ การบริการทางกฎหมาย.
 54. ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งออกและนำเข้า ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งออกและนำเข้าสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการทำภาษีสินค้าต่างประเทศ.
 55. ค่าใช้จ่ายสำหรับการประกันภัยทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายสำหรับการประกันภัยที่คุ้มครองธุรกิจ และความเสี่ยงทางธุรกิจ.
 56. ค่าสนับสนุนธุรกิจสำหรับการขยายตัว ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวธุรกิจ เช่น การจัดทำแผนธุรกิจ การให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจ.
 57. ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่.
 58. ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมของผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการประชุมของผู้บริหารและคณะกรรมการในองค์กร.
 59. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารความรู้ ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการและการพัฒนาความรู้ภายในองค์กร เช่น การสร้างและบำรุงรักษาฐานข้อมูลความรู้.
 60. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการตลาด ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการและการตลาดสินค้าหรือบริการของบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการวางแผนและการสร้างแบรนด์.
 61. ค่าสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร เช่น การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ การอัพเกรดซอฟต์แวร์.
 62. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารรายได้ ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารรายได้และการวางแผนการเงินภายในองค์กร.
 63. ค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงการบริการ ค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการของบริษัท.
 64. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เช่น การจ้างงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร.
 65. ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการภายในองค์กร.
 66. ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมและกิจกรรมภายนอก ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมและกิจกรรมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การเป็นส่วนร่วมในงานเฉลิมพระเกียรติ การส่งตัวออกทางธุรกิจ.
 67. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำรายงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานการเงิน รายงานการผลิต.
 68. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารกิจกรรมสังคม ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารและสนับสนุนกิจกรรมสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น การบริจาค การสนับสนุนโครงการสังคม.
 69. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารกิจกรรมกฎหมาย ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารและการปฏิบัติตามกฎหมายในธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับทนายความ.
 70. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ในองค์กร เช่น ค่าใช้จ่ายในกระบวนการขนย้ายสินทรัพย์ การจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน.
 71. ค่าใช้จ่ายสำหรับการประกันภัยสินค้า ค่าใช้จ่ายสำหรับการชำระเงินส่วนแบ่งเข้ากับระบบประกันภัยสินค้า.
 72. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เช่น การจัดการกับน้ำเสีย การจัดการกับขยะ.
 73. ค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงกระบวนการการผลิต ค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย.
 74. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสถานที่ในการดำเนินงานขององค์กร เช่น สำนักงาน เว้นวรรค หรือโกดัง.
 75. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารโครงการ ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารโครงการและการจัดการโครงการในองค์กร.
 76. ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการด้านทรัพยากรเทคนิค ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการด้านทรัพยากรเทคนิคแก่ลูกค้าหรือพนักงาน เช่น บริการให้คำปรึกษาทางเทคนิค การปรับปรุงระบบเทคโนโลยี.
 77. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ภายในองค์กร เช่น การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์.
 78. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความปลอดภัยภายในองค์กร เช่น การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่พนักงาน.
 79. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารและการวางแผนงบประมาณภายในองค์กร.
 80. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการด้านธุรกิจสาขา ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการด้านธุรกิจสาขาที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น บริการออกแบบ บริการทางสถาปัตยกรรม.
 81. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารและการวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การจัดทำนโยบายความเสี่ยง การดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง.
 82. ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ.
 83. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในองค์กร เช่น การบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน การติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปา.
 84. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารและการดูแลสิ่งแวดล้อมในองค์กร เช่น การจัดการกับน้ำเสีย การจัดการกับขยะ และการประหยัดพลังงาน.
 85. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารสัมปทาน ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารและการจัดทำสัมปทานในองค์กร เช่น การจัดทำแผนกลยุทธ์ การประชุมสัมปทาน.
 86. ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร เช่น การอัพเกรดซอฟต์แวร์ การซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี.
 87. ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนธุรกิจแบบโครงการ ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโครงการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่.
 88. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารการเก็บเงิน ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารและการเก็บเงินภายในองค์กร เช่น ระบบชำระเงิน การจัดการบัญชีลูกหนี้.
 89. ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมของทีมงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมภายในทีมงานหรือกลุ่มงานภายในองค์กร.
 90. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการความรู้ ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารและการพัฒนาความรู้ภายในองค์กร เช่น การสร้างฐานข้อมูลความรู้ การจัดการคอร์สเรียน.
 91. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารสัมพันธ์กับลูกค้า ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น ระบบCRM (Customer Relationship Management) การจัดทำโปรโมชั่นสินค้า.
 92. ค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในองค์กร.
 93. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าสวัสดิการพนักงาน.
 94. ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบและตรวจสอบภายใน ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบและตรวจสอบภายในองค์กร เช่น การตรวจสอบการเงิน การตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ.
 95. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารความรับผิดชอบสังคม ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารและการปฏิบัติตามความรับผิดชอบสังคมในองค์กร เช่น การบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ การสนับสนุนโครงการสังคม.
 96. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อการจ้าง ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบหรือบริการที่จำเป็นในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ.
 97. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารข้อมูลลูกค้า ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารและการประมวลผลข้อมูลลูกค้าภายในองค์กร เช่น ระบบฐานข้อมูลลูกค้า.
 98. ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบและพิจารณาเคลื่อนไหวของตลาด ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบและการพิจารณาเคลื่อนไหวของตลาดในองค์กร เช่น การวิเคราะห์ตลาด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า.
 99. ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบและพิจารณาเทคโนโลยีใหม่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบและการพิจารณาเทคโนโลยีใหม่ที่อาจนำเข้าหรือใช้ในองค์กร.
 100. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงองค์กร ค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

บทความเพิ่มเติม >>> ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด มีอะไรบ้าง?

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )