กำลังปรับปรุง

พลาด 2 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ มีวิธีจ่ายอะไร

Click to rate this post!
[Total: 1768 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (Deferred Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ หรือ สินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคตนานกว่าหนึ่งงวดบัญชี เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top