ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

รับทำบัญชี.COM | ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 220 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (Deferred Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ หรือ สินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคตนานกว่าหนึ่งงวดบัญชี เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี อยู่ในหมวดไหน

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีจะอยู่ในหมวดหมู่ “รายจ่าย” ในบัญชีรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจ หมวดหมู่นี้ใช้เพื่อรวบรวมรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ ค่าบริการ และรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

การรวบรวมและบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในหมวดหมู่รายจ่ายช่วยให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายและวางแผนงบประมาณให้เหมาะสมกับรายได้ของธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี