ค่าใช้จ่ายในการผลิต

3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมค่าขนส่งด้วยไหม

Click to rate this post!
[Total: 377 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมค่าขนส่งด้วยไหม

ค่าขนส่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตของกิจการ…เพราะค่าขนส่งเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายกับการผลิตของกิจการนั้นๆ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top