ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น #4 บัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

Click to rate this post! [Total: 134 Average: 5] ในหน้า …

ค่าใช้จ่ายอื่น #4 บัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 134 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น คือ

ค่าใช้จ่ายอื่น คือ (Other Expense) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ที่เกิดขึ้นจากการขายหรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร เช่น ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย

– ดอกเบี้ยจ่าย
– ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
– ค่าเบี้ยปรับ,เงินเพิ่ม
– ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น หรือ “Miscellaneous Expenses” ในภาษาอังกฤษคือบัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่ไม่ตรงกับบัญชีค่าใช้จ่ายที่มีชื่อเฉพาะ เช่น ค่าเช่า, ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำ, ค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ ซึ่งมักจะถูกแบ่งออกเป็นบัญชีที่มีชื่อเฉพาะสำหรับการบันทึกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการดำเนินงานประจำวัน แต่บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นถูกใช้เพื่อบันทึกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่ไม่ตรงกับนี้ ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง

  1. ค่าเดินทาง รวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าเช่ารถ, ค่าเที่ยวบิน, ค่าที่จอดรถ, และค่าเรือนำเที่ยว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินทางที่เกิดขึ้นในธุรกิจหรือการทำงาน

  2. ค่าอาหารและบริการอื่น ๆ รวมถึงค่าอาหารที่ไม่ได้รับใบเสร็จ, ค่าบริการรับจ้าง, ค่าบริการซ่อมแซม, ค่าบริการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การใช้บริการรับฝากเด็ก

  3. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจ รวมถึงค่าบริการส่วนบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ, ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล, ค่าซื้อของที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ, และค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้

การใช้บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและติดตามค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นประจำที่เกิดขึ้นในธุรกิจหรือชีวิตประจำวันได้ ควรระวังในการบันทึกค่าใช้จ่ายนี้โดยระมัดระวังและความระเอียด เพื่อให้คุณสามารถติดตามและบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายอื่น คือ
ค่าใช้จ่ายอื่น คือ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ลาซาด้า Lazada #5 ภาษี รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของในลาซาด้าแบบไม่สต๊อกของ อยากขายของใน lazada ต้องทำอย่างไร ขายของในลาซาด้า ได้เงินยังไง ขายของในลาซาด้า เสียค่าอะไรบ้าง ขายของในลาซาด้า ขายของใน ลาซา ด้า ดี ไหม วิธีขายของในลาซาด้าให้ขายดี ขายของในลาซาด้า หักกี่เปอร์เซ็นต์

สินเชื่อ ธุรกิจจำหน่ายเงิน กำไรต่างประเทศ

รายได้จากต่างประเทศ นิติบุคคล เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย บริษัทใดไม่ต้องเสียภาษีเมื่อถึงรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี กํา ไร จากการขาย กองทุนรวม ภาษี กิจการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องเสียภาษีในอัตรา ร้อย ละ เท่าไร อัตรา ภาษีเงินได้ นิติบุคคล สำหรับ ฐาน ภาษี เงิน กำไร สุทธิ กรณี บริษัท ทั่วไป คือ ขอ ใด มาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ข้อใดคือฐานเงินได้บางประเภทที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใกล้ฉัน ออนไลน์

วิธีการตลาดสินค้าออนไลน์ รายได้ ความเสี่ยง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

กระเป๋าผ้า ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ทํากระเป๋าผ้าขาย ผลิตกระเป๋าผ้า แบรนด์ตัวเอง อยาก ทำ ธุรกิจ กระเป๋า ต้นทุนกระเป๋าผ้า รับผลิตกระเป๋า สร้างแบรนด์ ผลิตกระเป๋า แบรนด์ตัวเอง เริ่ม ต้น ทำ ธุรกิจ กระเป๋า วิธีทำกระเป๋า แฮนด์เมด ออนไลน์

ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์
ฐานภาษี

ฐานภาษี สำคัญ คืออะไร มีอะไรบ้าง? 2566-67

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน

7 คุณสมบัติ บริษัทรับทำบัญชี บริการ ที่ดี?

ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี ค่าจ้างทำบัญชี - pantip จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ สำนักงานบัญชี คือ อัตราค่าจ้าง นักบัญชี จ้างนักบัญชี pantip สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม

Leave a Comment

Scroll to Top