3 ค่าใช้จ่ายอื่น คือ บันทึกหมวดบัญชี มีอะไร

ค่าใช้จ่ายอื่น
[Total: 2689 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น คือ ?

ค่าใช้จ่ายอื่น คือ (Other Expense) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ที่เกิดขึ้นจากการขายหรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร เช่น ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ?

– ดอกเบี้ยจ่าย
– ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
– ค่าเบี้ยปรับ,เงินเพิ่ม
– ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top