7 ค่าใช้จ่ายในการขาย คือ ได้มาจาก มีอะไร

กำลังปรับปรุง
[Total: 435 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไร ?

ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรบ้าง
– ค่านายหน้าพนักงานขาย
– ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย
– ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์
– ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
– ค่าโทรศัพท์
– ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณียากร
– ค่าเบี้ยประกันภัย

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 16, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top