งบ ที่ต้องทำตอนยก เลิกกิจการ

Click to rate this post! [Total: 23 Average: 5] ในหน้าน …

งบ ที่ต้องทำตอนยก เลิกกิจการ Read More »

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

งบที่ต้องทำตอนยกเลิกกิจการ

งบที่ต้องทำตอนยกเลิกกิจการ

+++กรณีที่บริษัทเลิกกิจการจะต้องจัดทำงบกำไรขาดทุนทางภาษีอากรขึ้นมา โดยใช้ราคา สินทรัพย์ที่มีอยู่ทุกประเภทตามราคาตลาด ตามมาตรา 74(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นรายได้ และยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมนำส่งภาษี (ถ้ามี)
ทำให้งบกำไรขาดทุน ทางภาษีอากรจะเป็น งบกำไรขาดทุนตามที่ปรากฏใน ภ.ง.ด.50 เท่านั้น ซึ่งจะไม่ตรงกับงบกำไร ขาดทุนตามที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรอง เนื่องจากงบกำไรขาดทุนที่ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและ
รับรองนั้นสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ณ วันเลิกยังไม่มีการจำหน่าย ออกไปจริง

+++ เมื่อบริษัทจัดทำงบเลิก ณ วันที่เจ้าพนักงาน (กระทรวงพาณิชย์) รับจดทะเบียนเลิกส่ง กรมสรรพากรภายในกำหนดเวลา 150 วัน ตามมาตรา 72 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ทรัพย์สินยังไม่ได้จำหน่ายจริง หนี้สินยังไม่ได้ชำระหมด ต้องมีการชำระบัญชีต่อจนสุดท้าย คืนทุน
(ตามขั้นตอนของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ดังนี้
++++(1) งบการเงินโดยเฉพาะงบกำไรขาดทุนที่เกิดจากการชำระบัญชีซึ่งอาจมีกำไรหรือ ขาดทุนอันเกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์จริง และราคาขายได้จริงอาจแตกต่างจากราคาตลาดที่ได้ตีไว้ ตามมาตรา 74(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ในกรณีที่มีกำไรสุทธิ)
ก่อนจะโอนปิดบัญชีกำไรขาดทุนแบ่งให้กับหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องยื่นงบดุลและแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ายื่นเป็นงบดุล ณ วันใด และจะต้องเสีย เงินเพิ่มและเบี้ยปรับหรือไม่
++++(2) เมื่อชำระบัญชีเสร็จ ซึ่งหมายถึงแบ่งสินทรัพย์คืนผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ ผู้ถือหุ้นแล้วต้อง แจ้งกรมสรรพากร

 
การกรอกแจ้งเพิ่มบริษัทรับทำบัญชีในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แจ้ง เพิ่ม บริษัท ออนไลน์ ทำง่ายๆ?

แจ้งทําบัญชีเพิ่ม ภายในกี่วัน ยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทําบัญชี 2565 คัดหนังสือรับรองบริษัท ออนไลน์  จองชื่อบริษัทออนไลน์ dbd จดทะเบียนออนไลน์ www.dbd.go.th บริการออนไลน์ แจ้งยืนยัน ผู้ทําบัญชี ปี 2565 ภายในวันที่ ขอหนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ 
บันทึกรายรับรายจ่าย

วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย #6 ทำเอง ส่งธนาคาร สมุดร้านค้าง่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน พ่อค้า แม่ค้า สมุด รายรับ-รายจ่าย ทํา เอง แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ร้านค้า บัญชีรายรับรายจ่าย excel ฟรี บัญชีรายรับรายจ่าย ง่ายๆ ฟอร์ม วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร วิธีทํารายรับรายจ่าย รายเดือน วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร ใกล้ฉัน ออนไลน์
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

แฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย แฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ ขายส่ง หมูสะเต๊ะ ไม้ละ 2 บาท แฟ รน ไช ส์ หมูสะเต๊ะ หมูสะเต๊ะ บีบี วัดลาดปลาดุก ขายส่ง หมูสะเต๊ะ ชลบุรี แฟ รน ไช ส์ ยิ้มสยาม เจ้าสัว หมูสะเต๊ะ หมูสะเต๊ะ แม่โอ๊ะโอ

ฟอเวิดเดอร์ ภาษี มั่นคงด้วยบริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย freight forwarder มีบริษัทอะไรบ้าง ฟอเวิดเดอร์ คือ Freight Forwarder คือ Freight Forwarder หน้าที่ ขั้น ตอน การ ทํา งานของ Freight Forwarder freight forwarder คือใคร บริษัท Freight Forwarder รายชื่อ บริษัท freight forwarder ใน ไทย ใกล้ฉัน ออนไลน์

เช็ค #8 ความสำคัญและวิธีการใช้ในการทำธุรกิจ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช็คเงินสด คือ เช็คมีกี่ประเภท เช็ค co คือ เช็ค คือ ตั๋วเงินจ่าย เคลียริ่งเช็ค คือ แคชเชียร์เช็ค คือ โพสเช็ค คือ เช็คธนาคาร คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top