งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ คือ (Statement of Changers in Owner’s Equity)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
[Total: 1175 Average: 5]

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ หมายถึงอะไร ?

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of Changers in Owner’s Equity) หมายถึง งบการเงินที่แสดงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในรายการที่เป็นองค์ประกอบต่างๆของเจ้าของ จากต้นงวดบัญชีไปถึงสิ้นงวดบัญชีโดยแยกแสดงแต่ละรายการตามประเภทรายการที่เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของบัญชี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ ภาษาอังกฤษ ?

Statement of Changers in Owner’s Equity

แก้ไขครั้งสุดท้าย มิถุนายน 20, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top