งานในวิชาชีพบัญชีสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท

งานของ วิชาชีพบัญชี มีอะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

งานในวิชาชีพบัญชีสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

1. งานบัญชีของธุรกิจ งานบัญชีที่นักบัญชีที่รับทำให้แก่องค์การธุรกิจเอกชนทั่วไป ซึ่งตำแหน่งของนักบัญชีเหล่านี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการบัญชี สมุห์บัญชี พนักงานบัญชี เป็นต้น ลักษณะงานที่ทำ เช่น การวางรูประบบบัญชี การบัญชีต้นทุน การพยากรณ์ทางการเงิน การตรวจสอบภายใน การบัญชีภาษีอากร การบัญชีเพื่อการบริหาร เป็นต้น
2. งานบัญชีสาธารณะ หมายถึง งานบัญชีอิสระ ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร ให้บริการทางด้านการบัญชีแก่ลูกค้า เช่น การสอบบัญชี บริการด้านภาษี การจัดทำบัญชี และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านบัญชี เป็นต้น งานด้านนี้จำเป็นต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายก่อน
3. งานบัญชีของรัฐบาล หมายถึง งานบัญชีที่นักบัญชีรับทำให้กับหน่วยงานรัฐบาลโดยเป็นนักบัญชีข้าราชการประจำของหน่วยงานราชการนั้น ลักษณะงานที่ทำ คือ ดูแลรับผิดชอบในการบันทึกรายการทางการบัญชีและทะเบียนต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการบันทึกรายการทางการบัญชีในลักษณะที่ไม่ได้มุ่งเพื่อแสวงหากำไร การบัญชีของส่วนราชการจะมีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้วางระเบียบและระบบของการบัญชี ซึ่งรัฐบาลทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในประเทศไทยมีสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการบัญชีอยู่ 2 สถาบัน ดังนี้ 1.สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการจัดทำบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อให้นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 2. คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี มีหน้าที่ออกข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และข้อกำหนด ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบัญชีให้แก่นักบัญชีที่ต้องการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
งานในวิชาชีพบัญชีสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

รับทำหนังสั้น ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ธุรกิจ Netflix หนัง ฝรั่ง คน ไม่ ใช้ คน ดู คนรวย หนังเกี่ยวกับการขาย ละคร เกี่ยวกับธุรกิจ หนัง รวยๆ หนัง คน ประสบความสำเร็จ หนังนักธุรกิจพันล้าน ชื่อ เรื่อง เกี่ยว กับ ธุรกิจ ใกล้ฉัน ออนไลน์

วิธีการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่ม ยอดขาย

25 กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย แผนการเพิ่มยอดขาย วิธีเพิ่มยอดขายให้ร้าน วิธี กระตุ้น ยอดขาย เซลล์ วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์ 15 เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ตัวอย่างโครงการเพิ่มยอดขาย วิธีการเพิ่มยอดขาย 7 11

หมู่บ้านจัดสรร ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ค่า ใช้ จ่าย ในการทำ บ้านจัดสรร การขออนุญาตก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร การ ทํา บ้านจัดสรร ขนาดเล็ก แผนธุรกิจ สร้างบ้านขาย กฎหมาย การทําบ้านจัดสรร สร้างบ้านขาย บน ที่ดิน ตัว เอง เจ้าของโครงการ บ้านจัดสรร สร้างบ้านขาย ต้องรู้ อะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

กระดาษ ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี แนวทาง การทำธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ ออนไลน์
ใบสั่งซื้อคืออะไร

PO PR ย่อ 7 ขั้นตอน ซื้อ ต่างกัน ใช้ทำอะไร

ใบ po คืออะไร po ย่อมาจาก ใบ pr คือ  เปิด po คือ  po คือธาตุอะไร Pr คือ  ขั้นตอนการเปิด po  PR PO คือ 

Leave a Comment

Scroll to Top