ที่จดทะเบียน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา พิจิตร

Click to rate this post! [Total: 250 Average: 5] ในหน้า …

ที่จดทะเบียน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา พิจิตร Read More »

Click to rate this post!
[Total: 250 Average: 5]

สถานที่จดทะเบียนบริษัท ภาคเหนือ

ภาคเหนือ
 
จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
เชียงใหม่
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
นางผุสดี วัฒนพานิช
อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0 5322 2788(11) โทรสาร. 0 5321 1873 , 0 5321 4685
E-mail Address : chiangmai@thairegistration.com
 
 
เชียงราย
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย
นายบุญรัตน์ บุ้นมัจฉา
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0 5374 4116 โทรสาร. 0 5371 2526 , 0 5371 4761
E-mail Address : chiangrai@thairegistration.com
 
 
น่าน
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดน่าน
นายสันติ ศิริศรีตรีรักษ์
4/16 ถ.รอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0 5477 4033 , 0 5477 4034 โทรสาร. 0 5477 4034
E-mail Address : nan@thairegistration.com
 
 
พะเยา
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพะเยา
นายชาญวิทย์ สุภาคำ
ศูนย์ราชการจังหวัด ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0 5448 4370 โทรสาร. 0 5444 84327
E-mail Address : payaow@thairegistration.com
 
 
พิจิตร
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร
นางวศินี พูลเหลือ
29/27 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0 5665 2890 -1 , 0 5661 4930 โทรสาร. 0 5665 2891
E-mail Address : phichit@thairegistration.com
 
 
พิษณุโลก
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิษณุโลก
นายโสภณ วิเศษสรรค์
965/2 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5521 6780 , 0 5521 6779 โทรสาร. 0 5521 6779
E-mail Address : phitsanulok@thairegistration.com
 
 
เพชรบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
นายยงยุทธ รักซ้อน
193 หมู่ที่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเคียง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 1932 , 0 5671 1737 , 0 5671 1737 โทรสาร. 0 5672 3041
E-mail Address : phetchabun@thairegistration.com
 
 
แพร่
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแพร่
นายวินิจ อนรรฆเวช
35 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0 5452 2051 , 0 5452 1616 โทรสาร. 0 5452 2052
E-mail Address : phrae@thairegistration.com
 
 
แม่ฮ่องสอน
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสาวสุนทรา ติละกุล
122/10 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 2742 โทรสาร.0 5361 2743
E-mail Address : maehongson@thairegistration.com
 
 
ลำปาง
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำปาง
นายนิรันดร์ อินตาวงศ์
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ. ลำปาง 52000
โทร. 0 5432 3040 , 0 5423 0110 , 0 5423 0132 โทรสาร. 0 5423 0110
E-mail Address : lampang@thairegistration.com
 
 
ลำพูน
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน
นายเสรีชัย เกิดประกอบ
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.หน้าวัดพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร. 0 5356 1483 , 0 5353 0576 โทรสาร. 0 5356 1483
E-mail Address : lamphun@thairegistration.com
 
 
อุตรดิตถ์
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
นางสาววิไล นิลดับแก้ว
168 หมู่ 3 ถ.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0 5544 2787 , 0 5544 2572 โทรสาร. 0 5544 2572
E-mail Address : uttaradit@thairegistration.com
 

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

รายการ ทั่วไป ที่ต้องมี ใน เอกสาร ที่ต้องใช้ ประกอบ การ ลงบัญชี ได้แก่อะไรบ้าง ?

หน่วยที่ 3 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง เอกสารประกอบการลงบัญชีมีกี่ประเภท ใบปะหน้าเอกสารบัญชี เอกสาร บัญชีเบื้องต้น เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของกิจการซื้อขายสินค้า มีอะไรบ้าง เอกสารส่งสํานักงานบัญชี มีอะไรบ้าง เอกสารทางบัญชีมีกี่ลักษณะ ออนไลน์

นิติบุคคล กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย จดทะเบียนนิติบุคคล คนเดียว จดทะเบียนบริษัท คนเดียว ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว จดทะเบียนนิติบุคคล ค่าใช้จ่าย เปิดบริษัทคนเดียว เปิดบริษัทคนเดียว ค่าใช้จ่าย จดทะเบียน นิติบุคคล ที่ไหน การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ

12 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนจ้าง บริษัทรับทำบัญชี?

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ค่าจ้างทำบัญชี - pantip อัตราค่าจ้าง นักบัญชี การทําบัญชีบริษัท excel

ลาซาด้า Lazada #5 ภาษี รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของในลาซาด้าแบบไม่สต๊อกของ อยากขายของใน lazada ต้องทำอย่างไร ขายของในลาซาด้า ได้เงินยังไง ขายของในลาซาด้า เสียค่าอะไรบ้าง ขายของในลาซาด้า ขายของใน ลาซา ด้า ดี ไหม วิธีขายของในลาซาด้าให้ขายดี ขายของในลาซาด้า หักกี่เปอร์เซ็นต์

มีเอกสาร หลักฐาน ที่ต้องเตรียมไว้อะไรบ้างในการ จดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ เอกสารจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท คนเดียว ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว ตัวอย่างจดทะเบียนบริษัท เอกสาร จดทะเบียน บริษัท ในการจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีการเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ให้พร้อม ยกเว้นข้อใด จดทะเบียนบริษัท 2 คน

Leave a Comment

Scroll to Top