3 ในขั้นตอนการจองชื่อไม่ได้ระบุชื่อภาษาต่างประเทศ

จองชื่อ
[Total: 115 Average: 5]

จองชื่อ

ในขั้นตอนการจองชื่อไม่ได้ระบุชื่อภาษาต่างประเทศ หากต้องการใช้ภาษาต่างประเทศด้วยจะทำอย่างไร ?

1. เข้าระบบจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล
2. ยอมรับเงื่อนไขในการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล หากไม่ยอมรับเงื่อนไขก็ไม่สามารถเข้าระบบตรวจและจองชื่อนิติบุคคลได้
3. จองชื่อนิติบุคคลกรณีเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top