จองชื่อบริษัท

รับทำบัญชี.COM | จองชื่อบริษัทได้ที่ไหนจองชื่อนิติบุคคลได้ที่ใดบ้าง

จองชื่อบริษัท

จองชื่อบริษัท ได้ที่ไหน จองชื่อนิติบุคคลได้ที่ใดบ้าง

หากต้องการจองชื่อ เพื่อจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนได้ที่ไหนบ้าง

การยื่นแบบจองชื่อนิติบุคคลยื่นได้ที่
1ฝ่ายจองชื่อนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจทั้ง 7 แห่ง หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัด
2 ทางระบบ Internet โดยผ่านทาง website ชื่อ wwwdbdgoth

การจองชื่อบริษัทและนิติบุคคลในประเทศไทยจะต้องผ่านกระบวนการที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์และลายมาตรฐานอุตสาหกรรม การจองชื่อบริษัทและนิติบุคคลมีขั้นตอนพื้นฐานดังนี้

การจองชื่อบริษัท

  1. เลือกชื่อบริษัท เริ่มต้นโดยเลือกชื่อบริษัทที่คุณต้องการ ในประเทศไทย ชื่อบริษัทอาจต้องไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นที่มีอยู่และต้องเป็นชื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำหยาบหรือคำที่ไม่เหมาะสม

  2. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อ คุณควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อบริษัทที่คุณเลือกโดยใช้บริการตรวจสอบชื่อบริษัทที่มีให้กับสำนักงานทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์

  3. ยื่นคำขอจองชื่อบริษัท หลังจากที่คุณเลือกชื่อบริษัทและตรวจสอบความเป็นไปได้ คุณจะต้องยื่นคำขอจองชื่อบริษัทกับสำนักงานทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ โดยระบุชื่อบริษัทที่คุณต้องการจอง

  4. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นคำขอจองชื่อบริษัท เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบชื่อและอาจใช้เวลาสักระยะเพื่อพิจารณาและอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ

  5. รับหนังสือรับรองการจองชื่อ หากชื่อถูกอนุมัติ คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจองชื่อบริษัทจากสำนักงานทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์

การจองชื่อนิติบุคคล

  1. เลือกชื่อนิติบุคคล ในกรณีที่คุณต้องการจองชื่อนิติบุคคล เช่น มูลนิธิ สมาคม หรือบริษัทจำกัด คุณจะต้องเลือกชื่อที่เหมาะสมและไม่ซ้ำกับชื่อนิติบุคคลอื่นที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย

  2. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อ คุณควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อนิติบุคคลที่คุณเลือกโดยใช้บริการตรวจสอบชื่อนิติบุคคลที่มีให้กับสำนักงานทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์

  3. ยื่นคำขอจองชื่อนิติบุคคล หลังจากที่คุณเลือกชื่อนิติบุคคลที่เหมาะสมและไม่ซ้ำกับชื่ออื่น คุณจะต้องยื่นคำขอจองชื่อนิติบุคคลกับสำนักงานทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ โดยระบุชื่อนิติบุคคลที่คุณต้องการจอง

  4. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นคำขอจองชื่อนิติบุคคล เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบชื่อและอาจใช้เวลาสักระยะเพื่อพิจารณาและอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ

  5. รับหนังสือรับรองการจองชื่อ หากชื่อถูกอนุมัติ คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจองชื่อนิติบุคคลจากสำนักงานทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์

ขั้นตอนและวิธีการจองชื่อบริษัทและนิติบุคคลในประเทศไทยอาจมีความแตกต่างไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลในปัจจุบัน คุณควรติดต่อสำนักงานทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์หรือทนายความที่เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อขอข้อมูลและคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการและข้อบังคับในการจองชื่อบริษัทและนิติบุคคลในประเทศไทยในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม >> การจัดตั้งนิติบุคคลขั้นตอนวิธีการสิ่งที่ต้องรู้?

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )