จองชื่อบริษัท

จองชื่อบริษัท ได้ที่ไหน จองชื่อนิติบุคคลได้ที่ใดบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 141 Average: 5]

จองชื่อบริษัท

จองชื่อบริษัท ได้ที่ไหน จองชื่อนิติบุคคลได้ที่ใดบ้าง

หากต้องการจองชื่อ เพื่อจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนได้ที่ไหนบ้าง

การยื่นแบบจองชื่อนิติบุคคลยื่นได้ที่
1.ฝ่ายจองชื่อนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจทั้ง 7 แห่ง หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัด
2. ทางระบบ Internet โดยผ่านทาง website ชื่อ www.dbd.go.th

Leave a Comment

Scroll to Top