นนทบุรี

รับทำบัญชี.COM | ลักษณะเศรษฐกิจสำคัญ สถานที่ พื้นที่นนทบุรี?

จังหวัดนนทบุรี

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี ในจังหวัดนนทบุรี ครอบคลุมทุกอำเภอ เมื่อคุณมีปัญหา ขาดคนทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงิน ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) 

 • ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Email : 9622104@gmail.com
 • Line Official Account : @e200
 • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน 

จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่เกษตรกรรมที่สร้างผลผลิตที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะผลไม้ อาทิเช่น ทุเรียน นนท์ ปัจจุบันมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมีเนียม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นที่๐การเกษตรของจังหวัดลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๓๙ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่ลดลงจากพื้นที่ปลูกผลไม้และไม้ยืนต้น ลงลงจาก ๖๐,๐๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ เหลือประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร่

นนทบุรี

ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ในขณะที่ธุรกิจต่าง ๆ โรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง การขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสถานบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีจำนวนมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมการขายปลีก ๙,๓๖๒ แห่ง (ร้อยละ ๓๕.๓๑) จังหวัดนนทบุรีจึงเป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นแหล่งรายได้ของประชาชนที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศและแรงงาน ต่างชาติที่อพยพเข้ามาทำงาน

ด้านเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564 จังหวัดนนทบุรีขยายตัวร้อยละ 2.1 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจาก สาขาพืชซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 91.5 ของมูลค่า GPPกาคเกษตร มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.9 จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวเปลือก ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด สาขาประมง มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.7 เนื่องจากสภาพอากาสเอื้ออำนวย ปริมาณน้ำเพียงพอ ต่อการเพาะเลี้ยง สาขาบริการทางการเกษตร มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.2 สาขาปสุสัตว์ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 0.7 เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร คือ ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อกิจกรรมทางการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวที่เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ส่งผลให้ดัชนีรายได้ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8อย่างจำกัด 

สินค้าเด่น/สินค้า GI

 1. ทุเรียนนนท์ มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 2,272 ไร่ ผลผลิต 6.63 ตัน ทุเรียนนนท์มีหลายพันธุ์และมีความพิเศษแตกต่างกัน มีทั้งพันธุ์ก้านยาว พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี และพันธุ์กระดุมทอง มีรสชาติหวานมันเนื้อสีเหลืองละเอียด
 2. ระท้อนห่อบางกร่าง มีพื้นที่ปลูก 141.40 ไร่ ผลผลิต 61.40 ตัน ปลูกในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอบางกรวย อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อยของจังหวัด นนทบุรี เป็นกระท้อนพันธุ์พื้นเมือง ด้วยถักษณะภูมิประเทศของจังหวัด นนทบุรี ประกอบกับ มีการห่อผลกระท้อนก่อนการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ผลกระท้อนมีสีเหลืองนวล เนื้อขาวฟูดั่งปุยนุ่น รสชาติหวานหอมไม่มีที่ใดเหมือน กระท้อนห่อบางกร่างจึงเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ขึ้นชื่อถือชาของจังหวัด นนทบุรี
 3. เครื่องปั้นดินเผา เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ มีสีส้มอ่อนถึงแดงอมส้ม มีการตกแต่งลวดลาย

จากการกดด้วยแม่พิมพ์ แกะสลัก ขีค รวมทั้งจลุโปร่ง เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีความงดงาม แข็งแกร่งคงรูปและทนทาน ผลิตในอำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

สินค้า OTOP จังหวัดนนท์

 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรและสภต.ปลายบาง ผลิตภัณฑ์ ถั่วทอดสมุนไพร/กล้วยอบแผ่น
 2. วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน ผลิตภัณฑ์ ปลาทูเค็ม ปลาอินทรีย์ อบโอโซน
 3. วิสาหกิจชุมชนร้อยชาชัก ผลิตภัณฑ์ ชาชักพร้อมดื่ม โรตีกรอบ
 4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ผลิตภัณฑ์ ผักปลอดสารพิษ
 5. วิสาหกิจชุมชนธนัชพร ผลิตภัณฑ์ แหนมซี่ โครงหมู หมูยอ กุนเชียง
 6. วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบ้านใหม่ ผลิตภัณฑ์ ผักปลอดภัยจากสารพิษ
 7. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปสานนนท์ ผลิตภัณฑ์ ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม
 8. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสวีทโฮม ผลิตภัณฑ์ รองเท้าผ้าไทย กางเกง กระโปรงผ้าไทย
 9. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ สตาร์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แชมพู/ครีมอาบน้ำ /โทนเนอร์/เซรั่ม
 10. วสิาหกิจชุมชนแปรรูปจากปลาผลิตภณั ฑ์ทอดมนั หน่อกะลาแหนมปลากราย ทอดมนัไข่เยยี่ วมา

สถานที่ท่องเที่ยว

1.) ศาลากลางนนทบุรีหลังเก่า

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) ตั้งอยู่ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี ใกล้กับหอนาฬิกา เป็นอาคารไม้สักเก่าแก่ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ลักษณะอาคาร สร้างด้วยไม้สักเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่ประยุกต์ให้เข้ากับ ภูมิอากาศเขตร้อน อาคารหลังนี้ได้รับการอนุรักษ์ และปรับปรุงให้เป็นที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์จังหวัด นนทบุรี อันเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของจังหวัด นนทบุรีอย่างครบถ้วน  โดยเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา และจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตลอด จนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า

2.) ท่าน้ำนนท์

ท่าเรือขนาดใหญ่ จุดจอดเรือทุกสายที่มายังนนทบุรี รวมทั้งจุดจอดรถประจำทาง เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางความคึกคักของนนทบุรี และเป็นที่ตั้งของตลาดนนทบุรี ตลาดชุมชนขนาดใหญ่ ที่รวมร้านค้า ร้านอาหาร ที่อร่อยเด็ดดวงไว้มากมาย มาที่นี่ส่วนใหญ่จะนิยมมาหาของอร่อยทาน และซื้อของกินกลับบ้าน ซึ่งมีร้านอาหารขึ้นชื่อ ไม่ว่าจะเป็น เกาเหลาเมืองนนท์ ส้มตำ หมูสะเต๊ะ  เป็ดพะโล้ ข้าวหมูแดง หมูกรอบ ขนมปัง ขนมหวาน เรียกว่ามีให้เลือกทานกันจนอิ่มท้อง

3.) วัดชมภูเวก

ตั้งอยู่แถวสนามบินน้ำ  ซ.นนทบุรี 33 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของจังหวัดนนทบุรี  เป็นวัดมอญสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สถาปัตยกรรมของวัดชมภูเวกที่มีความเก่าแก่ถึง 350 ปีนี้ เป็นศิลปะผสมผสานระหว่าง ไทย มอญ จีน พม่า และของชาวตะวันตก  สิ่งที่โดดเด่น คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณอันงดงาม ทั้งสี่ด้านมีภาพจิตรกรรมสีฝุ่นผสมกาวตามแบบอยุธยาตอนกลางฝีมือช่างสกุลนนทบุรีในยุคนั้นแสดงเรื่องราวทศชาติชาดกและพุทธประวัติ

4.) เกาะเกร็ด

เกาะเกร็ด เกาะกลางน้ำเจ้าพระยา แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนนทบุรี รู้จักกันดีในฐานะแหล่งชุมชนคนมอญที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา และประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านดั้งเดิม ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี เกาะเกร็ดเป็นสถานที่ ขึ้นชื่อของชุมชนกลุ่มชาวมอญและมีเครื่องปั้นดินเผาชั้นดี เป็นสินค้าประจำของเกาะเกร็ดโดยมีพระเจดีย์มุเตาของวัดปรมัยยิกาวาส เป็น สัญลักษณ์ประจำฝั่งท่าน้ำของเกาะ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวบนเกาะเกร็ด ก็จะมีทั้งมาเดินเที่ยว ช้อปปิ้ง หาของอร่อยๆ กิน บ้างก็เลือกนั่งเรือชมรอบเกาะ

5.) ตลาดน้ำบางคูลัด นนทบุรี

ตลาดน้ำบางคูลัด เป็นย่านตลาดเก่าริมคลองในอำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี เดิมเป็นตลาดที่มีเรือพายขายของในลำคลอง แต่ปัจจุบันย้ายขึ้นมาบนบกหมดแล้ว   เป็นตลาดขนาดเล็กที่มีร้านขายของไม่มาก เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ หากเดินเข้ามาทางด้านหน้าจะเจอกับตลาดสดก่อน ซึ่งของที่ขายจะเหมือนกับตลาดสดทั่วไป  สำหรับการเดินทางหากนำรถส่วนตัวมา สามารถนำไปจอดได้ที่  ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ซึ่งอยู่เลยจากตลาดไปเล็กน้อย สามารถเดินทะลุถึงกันได้ผ่านตรอกแคบๆ ตลาดน้ำบางคูลัด นนทบุรี

สถานที่สำคัญ

1.) อิมแพ็คเมืองทองธาณี

อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี (อังกฤษ: IMPACT Arena, Muang Thong Thani) เป็นสนามกีฬาในร่ม ตั้งอยู่ภายในศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สร้างขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และใช้เป็นเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ต กิจกรรมเพื่อการบันเทิง การประชุมอื่นๆ อีกมากมายจนถึงปัจจุบัน อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)[2] เพื่อรองรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยใช้เป็นสนามสำหรับแข่งขันกีฬาในร่ม เช่น มวยสากลสมัครเล่น และยิมนาสติก

2.) วัดเฉลิมพระเกียรติ

วัดเฉลิมพระเกียรติ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่  3  ถนนท่าน้ำนนท์ –วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย นนทบุรี   มีที่ดินทั้งหมด  24  ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ 156460 ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2390 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2390  อาณาเขตของวัดแบ่งออกเป็น 3 เขตคือ เขตพุทธาวาส  เขตสังฆาวาสและเขตนอกกำแพงใหญ่

3.วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

เดิมทีนั้นวัดชื่อ วัดสระแก ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ วัดบัวขวัญ เพื่อให้เป็นเกียรติแก่ นายบัว ฉุนเฉียว และวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2506 พระอธิการพยุง เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปี พ.ศ. 2520 ต่อจากนั้นพระอธิการบุญช่วย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาจนถึง พ.ศ. 2530 และในปี พ.ศ. 2537 พระโสภณสุตาลังการ (ไสว สุขวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางแพรกเหนือ ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้พัฒนาวัดด้านถาวรวัตถุ ทางด้านการศึกษา จนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งที่ 1 และได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดราษฏรขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

นนทบุรี

4.) วัดกู้ (ศาลสมเด็จพระนางเรือล่ม)

วัดดัง ของ นนทบุรี ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ หนึ่งในนั้นจะต้องมี วัดกู้ หรือ วัดพระนางเรือล่ม นี้ เป็นวัดที่เหล่าสายบุญเดินต้องเคยเดินสายมาไหว้พระ ขอพร เสริมบุญกันแน่นอน วัดกู้ เป็นวัดในจังหวัดนนทบุรี เป็นที่รู้จักจากเหตุการณ์เรือพระประเทียบล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้กับวัด อันนำมาสู่การสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะตามเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปยังพระราชวังบางปะอิน

5.) หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา

ชาวรามัญมีฝีมือในการทำเครื่องปั้นดินเผามาแต่โบราณกาล เมื่อบรรพบุรุษชาวไทยรามัญอพยพหลบภัย สงครามมาอยู่ในประเทศไทย ก็ได้ยึดการทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ว่าคุณภาพดีและมีความงดงาม แหล่งเครื่องปั้นดินเผาในเกาะเกร็ดอยู่ในพื้นที่หมู่ 1, 6 และ 7 ซึ่งเป็นหมู่บ้านมอญ แต่มีครอบครัวเครื่องปั้นดินเผาบางส่วนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 แต่เดิมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดมี 2 ประเภท อย่างแรกคือ เครื่องใช้เช่นโอ่ง อ่าง ครก กระปุก อีกประเภทหนึ่งคือเครื่องปั้นดินเผาประเภทสวยงามที่เรียกว่า ลายวิจิตรที่เป็นทรงโอ่งและ หม้อน้ำซึ่งเน้นความงามองรูปทรงและการสลักลวดลาย เกาะเกร็ดเคยเป็นแหล่งผลิตภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันป้อนให้แก่ผู้ใช้แพร่หลายไปทั่ว

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ / paiduaykan

การค้าระหว่างประเทศ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )