เราให้บริการ
รับทำบัญชี มะขาม
สำหรับธุรกิจของคุณ !

แนะนำ บริการ

พื้นที่บริการ : รับทำบัญชี มะขาม ท่าหลวง ปัถวี วังแซ้ม พลวง ฉมัน ตะเคียนทอง อ่างคีรี คลองพลู ซากไทย รับทำบัญชี โป่งน้ำร้อน

สำนักงานบัญชี มะขาม | รับจดทะเบียนบริษัท มะขาม

เกี่ยวกับเรา

"รับทำบัญชี.com" เป็นสำนักงานบัญชี เปิดมาแล้วมากกว่า 18 ปี เป็นสำงานบัญชีคุณภาพ และตัวแทนสรรพากร ที่ได้รับการรับรองจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ที่ 47/103 หมู่ 9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

รับทำบัญชี มะขาม วางแผนภาษี บริการจดทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคาถูก รับจดทะเบียนบริษัท มะขาม จดทะเบียนธุรกิจ ราคาถูก ขึ้นทะเบียนนายจ้าง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน เพิ่มวัตถุประสงค์ รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.94,ภ.ง.ด.91

สะดวก

มีบริการหลากหลายที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชี ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องหาหลายๆที่ทำให้เกิดความยุ่งยากในการประสานงาน

ถูกต้อง

สำนักงานมีระบบที่ผ่านมาตราฐาน และถูกควบคุมตรวจสอบ จากหน่วยงานต่างๆ เป็นประจำทุกปี ทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

รวดเร็ว

มีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฎิบัติงาน

การจัดการความเสี่ยงของการลงทุนเสมือนการระเหยเป็นสิ่งสำคัญ

การให้บริการของ บริษัท ปังปอน จำกัด ไม่มีการทำสัญญาผูกมัด หรือบังคับให้ทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการโดยอาศัยความพึ่งพอใจในการบริการอาศัย ความน่าเชื่อถือ ที่ไม่สามารถวัดค่าได้เป็นตัวเลข ต้องลองใช้บริการถึงจะรู้ได้ การให้บริการมีความครอบคลุม เน้นบริการ บัญชีภาษีอากร ปิดงบการเงิน และจดทะเบียนต่างๆ

ระบบที่เรามีการควมคุมมาตราฐาน ความลับทางการค้าของท่าน

การจัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง server ที่มีระบบป้องกันการโจมตีตามมาตราฐานทั่วไป ทาง รับทำบัญชี.com

ระบบสำรองข้อมูลทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการทำข้อมูลสูญหายระหว่างงวดบัญชี

ทำการทดสอบระบบการทำงานของเครื่องให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ ประจำ จากผู้เชียวชาญระบบคอมโดยตรง

บริการ

รับจดทะเบียนบริษัท

เราให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงต่างๆ จดเลิกบริษัท ชำระบัญชี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เซ็นเอกสารทุกฉบับภายในบริษัท ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการ ชำระค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจบ ไม่มีเก็บเพิ่มเติม หลังการใช้บริการจดจัดตั้ง (ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลง)

รับทำบัญชี

เราให้บริการ รับทำบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี โดยใช้พนักงานที่ จบการศึกษาสาขาวิชาชีพการบัญชีโดยตรง ตามที่สภาวิชาชีพรับรอง เน้นให้บริการบัญชีภาษีอากร เก็บค่าบริการตามปริมาณเอกสาร เมื่อชำระค่าบริการรายเดือน รวมยื่นภาษี ( ภ.ง.ด.1 3 และ 53 ภพ.30) ,ประกังสังคม, และ งบการเงินอิเล็กทรอนิกส์

วางแผนทางด้านการเงิน

เราให้บริการวางแผนด้านการเงิน เพื่อให้สามารถใช้งบการเงินในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ โดยในการให้คำปรึกษาวางแผนทางการเงินจะอยู่ในหลักสากล ที่ถูกต้องตามกฎหมายของไทย

ปิดงบการเงิน

รับทำบัญชี.com เปิดมาแล้ว กว่า 18 ปี ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการปิดงบการเงินล่าช้า ยื่นงบการเงินล่า ปิดงบการเงินตรงเวลาทุกรอบปีบัญชี รับทำบัญชี.com มีผู้สอบบัญชี ของตัวเอง และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า รับปิดทั้งตรงรอบระยะเวลาบัญชี หรือ ไม่ตรงรอบระยะเวลา ชำระบัญชี และยื่นงบการเงินออนไลน์ให้

วางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

วางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

วางระบบบัญชี

รับทำบัญชี.com สามารถวาง ระบบบัญชี ให้กับธุรกิจที่เปิดใหม่ หรือ ธุรกิจที่เปิดมานานแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องระบบ บัญชี ภายใน สามารถวางระบบตั้งแต่เริ่มธุรกิจ สามารถวางระบบบัญชีได้ในธุรกิจทุกประเภท ให้บริการเป็นรายเดือน หรือ เป็นครั้ง แล้วแต่ลูกค้าต้องการ

ทำไม ต้องเลือก เรา

ทีมงานปังปอน กรุ๊ป

บริษัท ปังปอน จำกัด เปิดให้บริการ ต่อเนื่อง มา กว่า 18 ปี มีความมั่นคง สามารถให้บริการกับผู้ประกอบการมายาวนาน

สำนักงานบัญชี คุณภาพ

ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เป็นสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ สามารถปฎิบัติงานได้ตามกรอบของกรม

สำนักงานบัญชี ตัวแทนสรรพากร

ผ่านการรับรองจากกรมสรรพากร ให้เป็นสำนักงานบัญชี ตัวแทนสรรพากรในดูแล ภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการ

47/103 ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

9622104@gmail.com

081-931-8341

Your message has been sent. Thank you!