จำเป็นต้องบันทึกบัญชี

จำเป็นต้องบันทึกบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Click to rate this post!
[Total: 253 Average: 5]

เราจำเป็นต้องบันทึกบัญชี เผื่อให้มีรายการปรากฏในบัญชี

อยากทราบว่า กรณีที่เราให้ผู้ให้บริการ เช่น ทีโอที เป็นตัวแทนนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนเรา ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัวนี้ เราจำเป็นต้องบันทึกบัญชี เผื่อให้มีรายการปรากฏในบัญชีแยกประเภทหรือไม่คะ แม้ว่าตั้งหนี้แล้วต้องล้างออกอยู่ดี

ในกรณีนี้ ไม่ต้องตั้ง เพราะเราให้ ทีโอที เป็นผู้กระทำการแทนแล้วไม่ต้องตั้ง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top