2 การจ่ายเงิน ใต้โต๊ะ ลงบัญชี

เงินใต้โต๊ะ
[Total: 1178 Average: 5]

จ่ายเเงินใต้โต๊ะ

การจ่ายเงิน ใต้โต๊ะ ลงบัญชี ได้หรือไม่ ?

          บางครั้งในการที่เราไปติดต่อกับหน่วยงานอื่น เราอาจจะต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชา แอบใส่ซองให้กับพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เราสามารถทำงานนั้นๆสำเร็จได้โดยง่าย หรือโดยเร็ว ลักษณะอย่างนี้ในทางการค้า เค้าเรียก เก๋าเจี้ยะ ส่วนภาษาไทยอย่าไปรู้ความหมายเลย ซึ่งเงินที่จ่ายไปในการนั้นๆ ได้มีการจ่ายออกไปจริง
 
แต่ พอจะนำค่าใช้จ่ายนั้นส่งมาให้ฝ่ายบัญชีเพื่อบันทึกบัญชี ฝ่ายบัญชีก็ไม่รู้จะลงเป็นบัญชีแยกประเภทชื่ออะไรดี จะใช้ชื่อบัญชีแยกประเภทว่า “เงินใต้โต๊ะ” ก็เกรงว่าจะเดือนร้อนกันหลายฝ่ายเป็นแน่ ส่วนผู้สอบบัญชีก็คงขำกลิ้ง 3-4 ตลบ ทางออกที่ได้รับทราบมา ส่วนใหญ่มักจะเบี่ยงเบนไปใช้ชื่อบัญชีว่า “ค่าอำนวยความสะดวก” ฟังดูเก๋ไก๋ไม่เบาทีนี้ ใครที่หาทางลงไม่ได้ คงสบายใจขึ้น

กรณีจ่ายค่านายหน้าให้นิติบุคคลต่างประเทศ

กรณีจ่ายค่านายหน้าให้นิติบุคคลต่างประเทศ
1กรณีมีอนุสัญญาภาษีซ้อน และไม่ได้เข้ามาประเทศไทย
– การจ่ายเงินค่านายหน้าให้นิติบุคคลต่างประเทศนั้น ถือเป็นกำไรจากธุรกิจเงินได้ประเภทกำไรธุรกิจ ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
– กรณีมีอนุสัญญาภาษีซ้อน แต่เข้ามาในประเทศไทย
– กรณีมีสถานประกอบการถาวรในไทย ใช้ทป.4/2528
– กรณีไม่มีสถานประกอบการถาวรในไทย ใช้มาตรา 70 และดูอนุสัญญาภาษีซ้อนว่าเป็นเงินได้ประเภทใด
2.กรณีไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน
1.ไม่เข้ามาในไทย ใช้มาตรา 70 ซึ่งถ้าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(7),( จะไม่ต้องหักภาษี ณที่จ่าย แต่ถ้าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2)-(6) ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.ถ้าจ่ายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย และไม่ได้เดินทางเข้ามาในไทย ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top