เงินใต้โต๊ะ

การจ่ายเงิน ใต้โต๊ะ ลงบัญชี

Click to rate this post! [Total: 214 Average: 5] ในหน้า …

การจ่ายเงิน ใต้โต๊ะ ลงบัญชี Read More »

Click to rate this post!
[Total: 214 Average: 5]

จ่ายเเงินใต้โต๊ะ

การจ่ายเงิน ใต้โต๊ะ ลงบัญชี ได้หรือไม่

          บางครั้งในการที่เราไปติดต่อกับหน่วยงานอื่น เราอาจจะต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชา แอบใส่ซองให้กับพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เราสามารถทำงานนั้นๆสำเร็จได้โดยง่าย หรือโดยเร็ว ลักษณะอย่างนี้ในทางการค้า เค้าเรียก เก๋าเจี้ยะ ส่วนภาษาไทยอย่าไปรู้ความหมายเลย ซึ่งเงินที่จ่ายไปในการนั้นๆ ได้มีการจ่ายออกไปจริง

แต่ พอจะนำค่าใช้จ่ายนั้นส่งมาให้ฝ่ายบัญชีเพื่อบันทึกบัญชี ฝ่ายบัญชีก็ไม่รู้จะลงเป็นบัญชีแยกประเภทชื่ออะไรดี จะใช้ชื่อบัญชีแยกประเภทว่า “เงินใต้โต๊ะ” ก็เกรงว่าจะเดือนร้อนกันหลายฝ่ายเป็นแน่ ส่วนผู้สอบบัญชีก็คงขำกลิ้ง 3-4 ตลบ ทางออกที่ได้รับทราบมา ส่วนใหญ่มักจะเบี่ยงเบนไปใช้ชื่อบัญชีว่า “ค่าอำนวยความสะดวก” ฟังดูเก๋ไก๋ไม่เบาทีนี้ ใครที่หาทางลงไม่ได้ คงสบายใจขึ้น

กรณีจ่ายค่านายหน้าให้นิติบุคคลต่างประเทศ

กรณีจ่ายค่านายหน้าให้นิติบุคคลต่างประเทศ
1กรณีมีอนุสัญญาภาษีซ้อน และไม่ได้เข้ามาประเทศไทย
– การจ่ายเงินค่านายหน้าให้นิติบุคคลต่างประเทศนั้น ถือเป็นกำไรจากธุรกิจเงินได้ประเภทกำไรธุรกิจ ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
– กรณีมีอนุสัญญาภาษีซ้อน แต่เข้ามาในประเทศไทย
– กรณีมีสถานประกอบการถาวรในไทย ใช้ทป.4/2528
– กรณีไม่มีสถานประกอบการถาวรในไทย ใช้มาตรา 70 และดูอนุสัญญาภาษีซ้อนว่าเป็นเงินได้ประเภทใด
2.กรณีไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน
1.ไม่เข้ามาในไทย ใช้มาตรา 70 ซึ่งถ้าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(7),( จะไม่ต้องหักภาษี ณที่จ่าย แต่ถ้าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2)-(6) ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.ถ้าจ่ายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย และไม่ได้เดินทางเข้ามาในไทย ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
 

การบันทึก การปรับปรุง สมดุลบัญชี เพื่อการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรใน โรงงาน มีขั้นตอนอย่างไร?

ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์การในสภาวการณ์ ตัวอย่างการปรับโครงสร้างองค์กร ข้อดี ของการปรับโครงสร้างองค์กร ขั้นตอนการปรับโครงสร้างองค์กร การปรับโครงสร้างองค์กร การลดขนาดองค์กร เหตุผลในการปรับโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กร การปรับโครงสร้างองค์กร คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

Event Organizer ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจออแกไนซ์ คือ งบประมาณ การจัดงาน Event ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด event สมัครงาน Event Organizer จบใหม่ สมัครงาน ออ แก ไน ซ์ งานแต่ง งานออแกไนซ์ เงินเดือน ออ แก้ ไน ซ์ ทํา อะไรบ้าง งานออแกไนซ์ ออนไลน์
อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีอะไรบ้าง 350+ รู้จักอาชีพสุจริต ในฝัน น่าสนใจ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

รับทําบัญชี #2 [DBD] สำนักงานบัญชี นนทบุรี ปิดงบ จดบริษัท?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สํานักงานบัญชี นนทบุรี สมัครงาน สํานักงานบัญชี นนทบุรี ฝึกงาน รับทําบัญชี บางใหญ่ สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน รับทําบัญชี ปทุมธานี สำนักงานบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี ใกล้ฉัน ใกล้ฉัน ออนไลน์

บริษัทรับทำบัญชี ดี มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการจัด ทำบัญชี ข้อดี ของ เครื่อง ลง บัญชี ใน งาน สำนักงาน ประโยชน์ ของ ผังบัญชี ประโยชน์การเรียนบัญชี การนำ บัญชี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสมบัติที่ดี ของข้อมูล ทางการ บัญชีเพื่อการจัดการ บทบาทของการบัญชี
ปิดงบเปล่า

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง 7 ขั้นตอน เบื้องต้น รู้แล้วใครๆก็ทำได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดงบเปล่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปิดงบเปล่า ปิดงบเปล่า ราคาถูก ตัวอย่างการปิดงบบัญชี ตัวอย่างงบเปล่า ปิดงบเปล่า คือ ไม่ส่งงบ การเงิน ติด คุก ไหม ปิดงบบัญชีประจําปี เดือนไหน ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top