เงินใต้โต๊ะ

รับทำบัญชี.COM | บัญชีจ่ายเงินใต้โต๊ะ ดอกไม้ไหว้พระ ค่าเทอม?

Click to rate this post!
[Total: 214 Average: 5]

จ่ายเเงินใต้โต๊ะ

การจ่ายเงิน ใต้โต๊ะ ลงบัญชี ได้หรือไม่

          บางครั้งในการที่เราไปติดต่อกับหน่วยงานอื่น เราอาจจะต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชา แอบใส่ซองให้กับพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เราสามารถทำงานนั้นๆสำเร็จได้โดยง่าย หรือโดยเร็ว ลักษณะอย่างนี้ในทางการค้า เค้าเรียก เก๋าเจี้ยะ ส่วนภาษาไทยอย่าไปรู้ความหมายเลย ซึ่งเงินที่จ่ายไปในการนั้นๆ ได้มีการจ่ายออกไปจริง

แต่ พอจะนำค่าใช้จ่ายนั้นส่งมาให้ฝ่ายบัญชีเพื่อบันทึกบัญชี ฝ่ายบัญชีก็ไม่รู้จะลงเป็นบัญชีแยกประเภทชื่ออะไรดี จะใช้ชื่อบัญชีแยกประเภทว่า “เงินใต้โต๊ะ” ก็เกรงว่าจะเดือนร้อนกันหลายฝ่ายเป็นแน่ ส่วนผู้สอบบัญชีก็คงขำกลิ้ง 3-4 ตลบ ทางออกที่ได้รับทราบมา ส่วนใหญ่มักจะเบี่ยงเบนไปใช้ชื่อบัญชีว่า “ค่าอำนวยความสะดวก” ฟังดูเก๋ไก๋ไม่เบาทีนี้ ใครที่หาทางลงไม่ได้ คงสบายใจขึ้น

กรณีจ่ายค่านายหน้าให้นิติบุคคลต่างประเทศ

กรณีจ่ายค่านายหน้าให้นิติบุคคลต่างประเทศ
1กรณีมีอนุสัญญาภาษีซ้อน และไม่ได้เข้ามาประเทศไทย
– การจ่ายเงินค่านายหน้าให้นิติบุคคลต่างประเทศนั้น ถือเป็นกำไรจากธุรกิจเงินได้ประเภทกำไรธุรกิจ ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
– กรณีมีอนุสัญญาภาษีซ้อน แต่เข้ามาในประเทศไทย
– กรณีมีสถานประกอบการถาวรในไทย ใช้ทป.4/2528
– กรณีไม่มีสถานประกอบการถาวรในไทย ใช้มาตรา 70 และดูอนุสัญญาภาษีซ้อนว่าเป็นเงินได้ประเภทใด
2.กรณีไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน
1.ไม่เข้ามาในไทย ใช้มาตรา 70 ซึ่งถ้าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(7),( จะไม่ต้องหักภาษี ณที่จ่าย แต่ถ้าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2)-(6) ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.ถ้าจ่ายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย และไม่ได้เดินทางเข้ามาในไทย ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )