ชั้นตอนการขออนุญาติขาย

2 ถ้าผมต้องการขายซีดีมือสอง ต้องขออนุญาตอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 217 Average: 5]

ถ้าผมต้องการขายซีดีมือสอง ต้องขออนุญาตอย่างไร ขั้นตอนการขออนุญาตรเป็นอย่างไร

การขายซีดี ดีวีดี เกี่ยวกับการบันเทิงทุกชนิด ถือเป็นกิจการที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยคะ คุณจึงต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ ร่านค้า/บุคคลธรรมดาก่อน ดังนี้
1. ใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของกิจการ
+ หลักฐานสถานที่ประกอบกิจการ เช่น สัญญาเช่าฯ หรือหนังสือยินยอมฯ
+ แผนที่ของสถานที่ประกอบการโดยสังเขป นำมายื่นจดทะเบียนที่ สำนักงานเขต (ถ้าที่ประกอบอยู่ กทม.) หรือ เทศบาล/อบต.(ถ้าที่ประกอบอยู่ต่างจังหวัด) และมีค่าธรรมเนียม 50 บาท
2. นำใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ ดำเนินการขอใบอนุญาตต่อกระทรวงวัฒนธรรม (สายด่วน 1765)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top