ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน

รับทำบัญชี.COM | การชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด 10 ขั้นตอน?

Click to rate this post!
[Total: 52 Average: 5]

การชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ตามเมื่อห้างหุ้นส่วนนั้นต้องการจะเลิกกิจการจะต้องชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนเว้นแต่ห้างหุ้นส่วนนั้นจะได้รับคำพิพากษาให้เป็นกิจการที่ล้มละลายโดยปกติห้างหุ้นส่วนที่จะชำระบัญชีนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนจะเป็นผู้ชำระบัญชีเองหรือจะแต่งตั้งให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ชำระบัญชีในการชำระบัญชีนั้นจะต้องดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีอยู่และนำเงินสดที่ได้มาชำระบัญชี ดังนี้
-ให้ดำเนินการชำระหนี้สินบุคคลภายนอกเป็นลำดับแรก
-ให้จ่ายคืนเงินแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้สำรองจ่ายเพื่อการชำระหนี้หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นกิจกรรมของห้างหุ้นส่วน หรือจ่ายคืนเงินกู้ผู้เป็นหุ้นส่วน
– นำเงินส่วนที่เหลือจ่ายคืนทุนให้ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน
 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )