จ่ายเช็ค ชำระเจ้าหนี้การค้าในตอนปลายปี

[Total: 168 Average: 5]

เจ้าหนี้การค้านำเช็คไปขึ้นเงินประมารเดือนมกราคม บริษัทต้องปรับปรุงบัญชี

                  บริษัทจ่ายเช็คชำระเจ้าหนี้การค้าในตอนปลายปี แต่เจ้าหนี้การค้านำเช็คไปขึ้นเงินประมารเดือนมกราคม บริษัทต้องปรับปรุงบัญชีหรือไม่คะ ไม่ต้องปรับปรุงรายการ แต่ควรมีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบรายการได้ เมื่อบริษัทได้ทำเช็คจ่ายแล้ว สามารถตัดเจ้าหนี้การค้าได้ครับ โดยจะมีการบันทึกบัญชีดังนี้ Dr. เจ้าหนี้การค้า Cr. ตั๋วเงินจ่าย ( เช็คจ่ายในมือ ) โดยตัวตั๋วเงินจ่ายนั้น ก็มีสถานะไม่ต่างจากเจ้าหนี้การค้าครับ เพียงแต่มีรายการการทำเช็คจ่ายเกิดขึ้น จึงบันทึกตัดเจ้าหนี้ออกแล้วตั้งเป็นตั๋วเงินจ่ายแทนครับ ก็ยังถือเป็นหนี้สินอยู่ดีครับ ซึ่งก็จะมีรายละเอียดคุมเช็คในลักษณะนี้อยู่แล้ว ก็จะทำให้เราทราบครับว่า เจ้าหนี้การค้ารายนี้ มียอดหนี้ที่ยังค้างอยู่เท่าไหร และมีการทำจ่ายเช็คไปแล้วเท่าไหร ( แต่อาจจะยังไม่มารับ หรือยังไม่นำไปขึ้นเงิน )

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 4, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top