รับทำบัญชี.COM | จดทะเบียนบริษัทสามารถใช้ชื่อธุรกิจที่ไม่ได้ใช้ในการจดทะเบียนแล้วใช้ในการดำเนินกิจการได้หรือไม่?

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

การจดทะเบียนบริษัทสามารถใช้ชื่อธุรกิจที่ไม่ได้ใช้ในการจดทะเบียนแล้วใช้ในการดำเนินกิจการได้หรือไม่?

ในกรณีของการจดทะเบียนบริษัทหรือการลงทะเบียนธุรกิจทางกฎหมาย ปกติแล้วชื่อธุรกิจที่ถูกใช้ในการจดทะเบียนจะต้องไม่ซ้ำกับธุรกิจที่ถูกจดทะเบียนไปแล้ว ในประเทศหลายแห่ง รวมถึงประเทศไทยด้วย เพื่อป้องกันการสร้างความสับสนในตลาดและช่วยให้ผู้บริโภคหรือคู่ค้าสามารถระบุและรู้จักธุรกิจนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น ดังนั้น หากชื่อธุรกิจนั้นถูกใช้ในการจดทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถใช้ชื่อเดียวกันในการจดทะเบียนอีกครั้งได้ในประเทศที่มีกฎหมายเหล่านี้อยู่ หากคุณต้องการใช้ชื่อธุรกิจเดียวกันในการดำเนินกิจการ อาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนชื่อธุรกิจหรือปรับเปลี่ยนลักษณะในการใช้ชื่อธุรกิจในกระบวนการประกอบธุรกิจของคุณให้เหมาะสมกับข้อกำหนดและกฎระเบียบท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้นและข้อกำหนดอาจแตกต่างไปตามกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ดังนั้นควรปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่ทราบเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจในประเทศของคุณเพื่อขอคำปรึกษาและแนวทางการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )