กำลังปรับปรุง

3 ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพนักงาน

Click to rate this post!
[Total: 173 Average: 5]

ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพนักงาน

ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพนักงาน นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ตอบ : ในกรณีที่กิจการเช่าคอนโดเพื่อนเป็นที่พักของกิจการ กิจการต้องมีมติที่ประชุมออกมาเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานถึงจะสามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top