ปป

ซื้อรถยนต์ไม่เกิน 10 ที่นั่ง

Click to rate this post!
[Total: 277 Average: 5]

ซื้อรถยนต์ไม่เกิน 10 ที่นั่ง

ซื้อรถยนต์ไม่เกิน10ที่นั่ง บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่

ตอบ : ถ้าซื้อในนามของนิติบุคคล ก็สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top