เงื่อนไข F.O.B Shipping Point บัญชี

Click to rate this post!
[Total: 641 Average: 5]

กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point บันทึกบัญชีอย่างไร

กรณีในการซื้อสินค้า โดยมีเงื่อนไข F.O.B Shipping Point นั้น กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะโอนเป็นของผู้ซื้อเมื่อผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ แม้ว่าสินค้าดังกล่าวนั้นจะอยู่ระหว่างการขนส่งและยังไม่ถึงมือผู้ซื้อ ซึ่งจะยึดวันที่ใน Bill of Lading (ใบยืนยันสินค้าได้ลงเรือแล้ว) บันทึกบัญชี ดังนี้
Dr. สินค้าระหว่างทาง XXXX 
+++++Cr. เจ้าหนี้การค้า XXXX เมื่อกิจการได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ก็จะบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ 
Dr. ซื้อ XXXX 
+++++Cr. สินค้าระหว่างทาง XXXX

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top