รับทำบัญชี.COM | บัญชีร้านซ่อมเบาะรถยนต์ภาษีรายรับ-รายจ่ายมั่นคงบริการมีคุณภาพ

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

ธุรกิจซ่อมเบาะรถยนต์

การซ่อมเบาะรถยนต์เป็นธุรกิจที่มีความต้องการมาก เนื่องจากเบาะรถยนต์มักมีปัญหาต่าง ๆ อย่างเช่น เบาะรถยนต์ขาด, เบาะรถยนต์ตะเข็บแตก ซึ่งสามารถซ่อมได้เฉพาะจุดโดยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งเบาะ การซ่อมเบาะรถยนต์เฉพาะจุดนี้สามารถทำเองได้หากคุณมีความชำนาญในการแก้ไขหรือหากคุณต้องการประหยัดเงิน แต่ราคาของการซ่อมเบาะรถยนต์จะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของปัญหาและวัสดุที่ใช้ในการซ่อม คุณอาจต้องซื้อวัสดุและเครื่องมือพิเศษเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น

หรือหากคุณไม่มีความชำนาญในการซ่อมเบาะรถยนต์ เว็บไซต์หรือร้านซ่อมรถยนต์อาจเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อรับบริการซ่อมเบาะรถยนต์เฉพาะจุดอย่างมืออาชีพและมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของงานซ่อมรถยนต์ของคุณ สุดท้ายราคาของการซ่อมเบาะรถยนต์จะขึ้นอยู่กับความต้องการและความชำนาญของช่างซ่อมรถยนต์ แนะนำให้คุณติดต่อกับร้านซ่อมรถยนต์เพื่อขอใบเสนอราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะซ่อมเบาะรถยนต์เองหรือไม่ครับ

แนวทางสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจซ่อมเบาะรถยนต์และการซ่อมเบาะรถยนต์เฉพาะจุดมีลักษณะเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. ธุรกิจซ่อมเบาะรถยนต์
  • แนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจซ่อมเบาะรถยนต์
  • การจัดการธุรกิจและการตลาด
  • การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับร้านซ่อมเบาะรถยนต์
 2. การซ่อมเบาะรถยนต์เฉพาะจุด
  • วิธีการตรวจสอบปัญหาเบาะรถยนต์เฉพาะจุด
  • เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการซ่อมเบาะรถยนต์
  • ขั้นตอนและวิธีการในการซ่อมเบาะรถยนต์เฉพาะจุด
 3. ราคาและการแต่งประโยค
  • การกำหนดราคาในการซ่อมเบาะรถยนต์เฉพาะจุด
  • วิธีการคำนวณราคาซ่อม
  • การแสดงราคาในการตลาดและโปรโมชั่น
 4. คุณภาพและความปลอดภัย
  • การให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
  • การรักษาความปลอดภัยในการซ่อมรถยนต์
  • การทดสอบและประเมินผลงานให้แน่นอน
 5. ตลาดและการต่อยอดธุรกิจ
  • การตลาดและโปรโมทธุรกิจซ่อมเบาะรถยนต์
  • การสร้างฐานลูกค้าและความเชื่อมั่น
  • แนวทางในการขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้

การซ่อมเบาะรถยนต์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตกแต่งรถยนต์ที่ทำที่อู่ซ่อมรถมาตรฐานอู่ประกัน เมื่อรถยนต์ได้รับการซ่อมแซมตัวถังและสีที่ดูหรูหราแล้ว การซ่อมเบาะรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงจะเสริมเพิ่มความสมบูรณ์และความสวยงามให้กับรถยนต์ของคุณ นอกจากนี้ การซ่อมเบาะรถยนต์ยังเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อความสบายของคุณในการขับขี่ ดังนั้น อู่ซ่อมรถที่มีความชำนาญในการตกแต่งรถยนต์และการซ่อมเบาะรถยนต์จะเป็นที่ต้องการสำหรับผู้ที่คำนึงถึงคุณภาพและสมรรถนะของรถยนต์ของพวกเขา

การซ่อมเบาะรถยนต์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตกแต่งรถยนต์ที่มาตรฐานอู่ประกันรวมถึงบางครั้งยังอยู่ในร้านขายอะไหล่หรือชิ้นส่วนรถยนต์ บ้าง โดยที่อู่ซ่อมรถมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงแต่เน้นการซ่อมแซมตัวถังและสี แต่ยังรวมถึงการซ่อมแอร์รถยนต์และเครื่องยนต์ เพื่อให้รถยนต์มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านลุคและประสิทธิภาพ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ร้านซ่อมเบาะรถยนต์

การทำรายรับและรายจ่ายเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการเงินส่วนตัวหรือธุรกิจ การรับรู้ว่ารายได้มากจากไหน และรายจ่ายที่สำคัญมีอะไรบ้าง สามารถช่วยให้คุณมีการควบคุมเงินทองและวางแผนการเงินอย่างมีระบบได้ดีขึ้น

ตัวอย่างบัญชีรายรับและรายจ่ายและระบบบัญชีของธุรกิจร้านซ่อมเบาะรถยนต์

บัญชีรายรับ

 1. รายรับจากค่าบริการซ่อมเบาะรถยนต์ เป็นรายรับหลักที่ได้จากการให้บริการซ่อมเบาะรถยนต์สำหรับลูกค้า รายรับนี้มาจากค่าบริการในการซ่อมแซมเบาะรถยนต์, การเปลี่ยนผ้าหรือวัสดุที่ใช้ในการซ่อมเบาะ
 2. รายรับจากการขายวัสดุและอุปกรณ์สำหรับเบาะรถยนต์ รายรับที่ได้จากการขายวัสดุและอุปกรณ์สำหรับเบาะรถยนต์ ร้านซ่อมเบาะรถยนต์สามารถขายผ้าหรือวัสดุเบาะต่าง ๆ ให้กับลูกค้าหรือสำหรับงานที่อู่กำลังดำเนินการ

บัญชีรายจ่าย

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการซ่อมเบาะรถยนต์ รวมถึงการจัดซื้อสต็อกสำหรับร้าน
 2. ค่าจ้างช่างซ่อมเบาะรถยนต์ ค่าจ้างช่างซ่อมเบาะรถยนต์ที่ทำงานในร้าน รวมถึงช่างเรื่องเสริมที่ทำงานในการซ่อมเบาะ
 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าเช่าสถานที่ทำงาน, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการร้าน, ค่าใช้จ่ายในการเงินและบัญชี, ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต, ค่าใช้จ่ายในการบริหารการเงิน, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร้าน
 4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าและข้อมูลธุรกิจ
 5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจร้านซ่อมเบาะรถยนต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริการล้างรถหรือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้าน

ระบบบัญชีจะช่วยให้คุณติดตามและบริหารการเงินในธุรกิจร้านซ่อมเบาะรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีเพื่อรวบรวมข้อมูลและสร้างรายงานทางการเงินที่ต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ

ด้านล่างนี้คือตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของร้านซ่อมเบาะรถยนต์ในรูปแบบ comparison table โดยใช้หน่วยเป็นบาท

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากลูกค้า 20,000 บาท/เดือน
รายรับจากการซ่อมเบาะรถยนต์ 15,000 บาท/เดือน
รายรับจากการสกรีนโลโก้ 5,000 บาท/เดือน
รวมรายรับ 40,000 บาท/เดือน
ค่าเช่าสถานที่ 10,000 บาท/เดือน
ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานซ่อม 12,000 บาท/เดือน
ค่าจ้างช่างซ่อมรถยนต์ 10,000 บาท/เดือน
ค่านายหน้าการขาย 3,000 บาท/เดือน
ค่าโฆษณาและการตลาด 5,000 บาท/เดือน
รวมรายจ่าย 40,000 บาท/เดือน
กำไรสุทธิ 0 บาท/เดือน

ตารางนี้แสดงรายรับและรายจ่ายของร้านซ่อมเบาะรถยนต์ในรูปแบบเปรียบเทียบ ซึ่งช่วยให้คุณเห็นว่ากำไรสุทธิของธุรกิจของคุณคือ 0 บาทต่อเดือน นั่นหมายความว่าธุรกิจนี้ไม่ได้ผลกำไรในขณะนี้ คุณอาจต้องพิจารณาแนวทางในการเพิ่มรายรับหรือลดรายจ่ายเพื่อทำให้กำไรสุทธิเป็นบวก

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ร้านซ่อมเบาะรถยนต์

การทำงานในร้านซ่อมเบาะรถยนต์เป็นกิจกรรมที่มีหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น นี่คือ 5 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับร้านซ่อมเบาะรถยนต์

 1. ช่างเบาะ (Upholsterer) – ช่างเบาะรถยนต์ทำงานกับการซ่อมแซมและปรับแต่งเบาะรถยนต์ เขาจะทำการเปลี่ยนผ้าหุ้มเบาะ ซ่อมแซมโครงเบาะ และทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเครื่องหนังหรือผ้าให้กับเบาะรถยนต์
 2. ช่างเย็บผ้า (Sewing Technician) – นักเย็บทำงานกับการเย็บผ้าหรือวัสดุที่ใช้ในการปรับแต่งเบาะรถยนต์ คำอธิบายเพิ่ม นักเย็บจะใช้เครื่องเย็บหรือการเย็บด้วยมือเพื่อสร้างผ้าหรือวัสดุเป็นรูปแบบที่เหมาะกับเบาะ
 3. ช่างผ้าห่ม (Carpet Installer) – ช่างผ้าห่มรถยนต์ทำงานกับการติดตั้งแผ่นพรมหรือผ้าห่มในรถยนต์ เขาจะติดตั้งแผ่นพรมหรือผ้าห่มใหม่หรือทำการรีไฟนิชช์ให้กับผ้าห่มเดิมที่มีปัญหา
 4. ช่างเทปรับรุ่น (Custom Tape Technician) – ช่างเทปรับรุ่นทำงานกับการปรับแต่งและตกแต่งรถยนต์ด้วยการใช้เทปรอบรถยนต์ เขาจะสร้างลายและรายละเอียดที่ต้องการโดยใช้เทปในการตกแต่ง
 5. ช่างพลาสติก (Plastic Technician) – ช่างพลาสติกรถยนต์ทำงานกับการซ่อมแซมส่วนหรือชิ้นส่วนที่ทำจากพลาสติก เขาจะใช้เทคนิคการเชื่อมต่อ โยธา หรือการซ่อมแซมเพื่อเก็บรูปร่างหรือความสมบูรณ์ของส่วนหรือชิ้นส่วนพลาสติก

เหล่านี้เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมและปรับแต่งเบาะรถยนต์ และการเปลี่ยนแปลงรถยนต์ให้สวยงามและให้ความสะดวกสบายตามความต้องการของลูกค้า

การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บใบเสร็จ และเอกสารทางบัญชี ร้านซ่อมเบาะรถยนต์

การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บใบเสร็จ และเอกสารทางบัญชีสำหรับร้านซ่อมเบาะรถยนต์เป็นส่วนสำคัญในการบริหารงานและการเงินของธุรกิจของคุณ นี่คือตัวอย่างขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้

 1. บันทึกข้อมูลการบริการซ่อมเบาะรถยนต์
  • เมื่อลูกค้านำรถมาให้บริการซ่อมเบาะรถยนต์ คุณควรบันทึกรายละเอียดของงานบริการอย่างชัดเจน
   • ชื่อลูกค้าและข้อมูลติดต่อ
   • รายละเอียดของรถยนต์ (รุ่น, เลขทะเบียน, ประเภทของบริการที่ต้องการ)
   • วันที่ลูกค้านัดหรือวันที่เริ่มทำงาน
   • รายละเอียดเกี่ยวกับงานซ่อมเบาะรถยนต์ (เช่น ซ่อมรองเท้า, ทำความสะอาดเบาะ, ปรับแต่ง, ฯลฯ)
  • บันทึกรายละเอียดการบริการและรายค่าบริการต้องถูกบันทึกเพื่อใช้ในการออกใบเสร็จ
 2. การจัดเก็บใบเสร็จและเอกสารทางบัญชี
  • เมื่องานบริการซ่อมเบาะรถยนต์เสร็จสิ้น คุณควรออกใบเสร็จให้แก่ลูกค้า ในใบเสร็จควรรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้
   • ชื่อลูกค้าและข้อมูลติดต่อ
   • วันที่ออกใบเสร็จ
   • รายละเอียดของบริการ (รายการ, ราคาต่อหน่วย, จำนวน)
   • รวมยอดเงินที่ต้องชำระ
  • รักษาการเก็บรักษาใบเสร็จและเอกสารทางบัญชีอย่างปลอดภัย เพื่อใช้ในกระบวนการทางบัญชีและเพื่อประมวลผลภาษี
 3. การจัดการทางบัญชี
  • บันทึกข้อมูลการรับเงินจากลูกค้าและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานบริการซ่อมเบาะรถยนต์ในระบบบัญชีของคุณ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและการบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและการเงิน
  • ประมวลผลข้อมูลบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นรายงานภาษีและการจัดทำงบการเงินประจำปี

การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บใบเสร็จ และเอกสารทางบัญชีเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้ร้านซ่อมเบาะรถยนต์ของคุณมีการดำเนินงานอย่างเรียบร้อยและมีความเป็นระบบในด้านการเงินและบัญชี แนะนำให้ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คําศัพท์พื้นฐาน ซ่อมเบาะรถยนต์ ที่ควรรู้

คำศัพท์ 5 คำพื้นฐานเกี่ยวกับตกแต่งรถยนต์ในรูปแบบของตาราง

คำศัพท์ (ไทย) คำศัพท์ (อังกฤษ) คำอธิบาย (ไทย)
แม็ก Alloy Wheels ล้อรถที่ผลิตจากโลหะผสมเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความสวยงาม
สปอยล์เลอร์ Spoiler อุปกรณ์บนฝาท้ายรถที่เพิ่มความสมดุลและลุคสปอร์ตของรถ
ไฟหน้าทับฝุ่น HID Headlights ไฟหน้าที่ใช้เทคโนโลยี HID เพื่อให้แสงสว่างและความเร็วในการเปิดปิดที่ดีกว่าไฟหน้าทั่วไป
สติกเกอร์ Sticker การใช้ฉากหรือตกแต่งเครื่องหมายหรือรูปภาพต่าง ๆ บนรถ
แท่นกันชน Bumper Guard อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนแผ่นกันชนหน้าหรือหลังของรถเพื่อป้องกันความเสียหายจากการชน

หวังว่าตารางนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งรถยนต์และช่วยในกระบวนการเลือกและปรับแต่งรถยนต์ของคุณให้ตรงตามความต้องการของคุณได้ดีขึ้น

ธุรกิจ ซ่อมเบาะรถยนต์ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การดำเนินธุรกิจร้านซ่อมเบาะรถยนต์ในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว ต่อไปนี้คือขั้นตอนพื้นฐานที่คุณควรพิจารณา

 1. จดทะเบียนกิจการ คุณควรจดทะเบียนกิจการร้านซ่อมเบาะรถยนต์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ การจดทะเบียนกิจการเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้กิจการของคุณเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถดำเนินการต่อไปได้
 2. การปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิที่ดิน ร้านซ่อมเบาะรถยนต์อาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิที่ดิน เช่น ในกรณีที่คุณเช่าหรือเป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้ในการดำเนินกิจการ
 3. การปฏิบัติตามกฎหมายธุรกิจ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซ่อมเบาะรถยนต์ โดยเฉพาะกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมเบาะรถยนต์ รวมถึงมาตรฐานสินค้าและคุณภาพ
 4. การเปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อดำเนินธุรกิจของคุณและรับเงินรายได้จากลูกค้า
 5. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเบาะรถยนต์ อาจมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน มาตรฐานเนื้อหาและวัสดุในเบาะรถยนต์ การรับประกันผลงาน และการบริการลูกค้า เป็นต้น

การจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจร้านซ่อมเบาะรถยนต์ และที่ตั้งของคุณ คุณควรปรึกษากับนักบริหารและนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจร้านซ่อมเบาะรถยนต์ในประเทศไทยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ถูกต้องและสามารถดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในประเทศไทย

บริษัท ร้านซ่อมเบาะรถยนต์ เสียภาษีอย่างไร

การเปิดร้านซ่อมเบาะรถยนต์ในประเทศไทยนั้นอาจมีภาษีและเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้าร้านซ่อมเบาะรถยนต์ของคุณมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณจะต้องลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการให้บริการซ่อมเบาะรถยนต์ของคุณ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการและสินค้าที่คุณให้
 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) หากคุณเป็นนิติบุคคลหรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจร้านซ่อมเบาะรถยนต์ คุณจะต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายภาษีนิติบุคคลของประเทศ อัตราภาษีนิติบุคคลจะขึ้นอยู่กับรายได้และกำไรของธุรกิจของคุณ
 3. ภาษีอื่น นอกเหนือจากภาษีแล้วยังมีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ที่อาจต้องพิจารณา เช่น ค่าสิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียมในการรับใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจร้านซ่อมเบาะรถยนต์ของคุณ
 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่นกรณีนี้ ค่าบริการซ่อมเบาะรถยนต์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และมีการหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) 3% จากค่าบริการซ่อมเบาะรถยนต์ในจำนวน 20,000 บาท และร้านซ่อมเบาะรถยนต์มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ดังนั้นการคำนวณรายได้ของร้านซ่อมเบาะรถยนต์จะเป็นดังนี้
 1. ค่าบริการซ่อมเบาะรถยนต์ (ไม่รวม VAT) 20,000 บาท
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ค่าบริการซ่อมเบาะรถยนต์ 20,000 บาท x 7% = 1,400 บาท
 3. หัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) 3% ของค่าบริการซ่อมเบาะรถยนต์ (ไม่รวม VAT) 20,000 บาท x 3% = 600 บาท

ขั้นตอนการคำนวณรายได้

 1. ราคาของบริการซ่อมเบาะรถยนต์ (รวม VAT) 20,000 บาท + 1,400 บาท = 21,400 บาท
 2. รายได้หลังจากหัก ณ ที่จ่าย 21,400 บาท – 600 บาท (Withholding Tax) = 20,800 บาท

ดังนั้น, ร้านซ่อมเบาะรถยนต์จะได้รับเงินเป็นจำนวน 20,800 บาท หลังจากการหัก ณ ที่จ่าย 3% จากค่าบริการซ่อมเบาะรถยนต์และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ในราคาของบริการซ่อมเบาะรถยนต์แล้ว

ควรติดต่อกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านซ่อมเบาะรถยนต์ของคุณในปัจจุบันและอนาคต การใช้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษีและการเงินอาจช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณ

อ่านเพิ่มเติม >> หัก ณ ที่จ่าย ค่าซ่อมรถ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )