3 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารรวมเป็นราคาทุนของสินค้า

กำลังปรับปรุง
[Total: 158 Average: 5]

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารรวมเป็นราคาทุนของสินค้าได้หรือไม่ ?

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารรวมเป็นราคาทุนของสินค้าได้หรือไม่ ?

ตอบ : ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารที่กิจการกู้มาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า นั้นสามารถนำมาเป้นต้นทุนของสินค้าได้ เพราะต้นทุนการกู้ยืมดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคต และกิจการสามารถประมาณจำนวนต้นทุนการกู้ยืมได้อย่างน่าเชื่อถือ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top