ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารรวมเป็นราคาทุนของสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 456 Average: 5]

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารรวมเป็นราคาทุนของสินค้าได้หรือไม่

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารรวมเป็นราคาทุนของสินค้าได้หรือไม่

ตอบ : ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารที่กิจการกู้มาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า นั้นสามารถนำมาเป้นต้นทุนของสินค้าได้ เพราะต้นทุนการกู้ยืมดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคต และกิจการสามารถประมาณจำนวนต้นทุนการกู้ยืมได้อย่างน่าเชื่อถือ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top