ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชี

รับทำบัญชี.COM | ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต?

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้จากไหน

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้จากไหน

ตอบ ได้จากสภาวิชาชีพบัญชีค่ะ

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตมาจากหลายแหล่งหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีและการพิจารณาความถูกต้องของบัญชีการเงินของธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

  1. สภาบัญชีอาณาจักร (ICAEW – Institute of Chartered Accountants in England and Wales) สภาบัญชีอาณาจักรในอังกฤษและเวลส์ (ICAEW) คือองค์กรที่ออกใบอนุญาตให้บัญชีรับคนมาสอบบัญชีและเป็นสมาชิกของสภา การสอบบัญชีในสภานี้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

  2. สภาบัญชีสหราชอาณาจักร (ICAS – Institute of Chartered Accountants of Scotland) สภาบัญชีสหราชอาณาจักร (ICAS) เป็นองค์กรอาชีพที่สอบบัญชีและรับอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีเข้ารับสมาชิก

  3. สภาบัญชีว่างบัตร (ACCA – Association of Chartered Certified Accountants) สภาบัญชีว่างบัตร (ACCA) เป็นองค์กรอาชีพที่รับอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีเข้ารับสมาชิก สภานี้ระบุว่าสามารถสอบบัญชีได้ทั่วโลก

  4. สภาบัญชีและการสอบบัญชีสหราชอาณาจักร (ICAE – Institute of Chartered Accountants in England and Wales) สภาบัญชีและการสอบบัญชีสหราชอาณาจักร (ICAE) เป็นองค์กรสำหรับบัญชีในสหราชอาณาจักรที่รับอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีเข้ารับสมาชิก

  5. สภาบัญชีและการสอบบัญชีในสหราชอาณาจักร (ICAS – Institute of Chartered Accountants of Scotland) สภาบัญชีและการสอบบัญชีในสหราชอาณาจักร (ICAS) เป็นองค์กรที่รับอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีเข้ารับสมาชิก

  6. สภาบัญชีอาจารย์สหราชอาณาจักร (ICAEW – Institute of Chartered Accountants of England and Wales) สภาบัญชีอาจารย์สหราชอาณาจักร (ICAEW) เป็นองค์กรที่รับอนุญาตให้บัญชีรับคนมาสอบบัญชีและเป็นสมาชิกของสภา การสอบบัญชีในสภานี้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

สภาและองค์กรเหล่านี้มีข้อกำหนดและกระบวนการสอบบัญชีที่แตกต่างกัน และผู้สอบบัญชีจะต้องผ่านการศึกษาและสอบบัญชีตามข้อกำหนดของแต่ละสภาหรือองค์กรเพื่อรับใบอนุญาตในการสอบบัญชีและเป็นสมาชิกของสภาหรือองค์กรนั้น ๆ หากคุณสนใจตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต คุณสามารถติดต่อสภาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ

Click to rate this post!
[Total: 57 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )