ตลาด คือ

รับทำบัญชี.COM | เอาไว้ใช้ในการดำเนินขายสินค้าหรือว่าบริการ?

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]
ในหน้านี้

ตลาด

ตลาด คือ

เอาไว้ใช้ในการดำเนินการสินค้าหรือว่าบริการ

               ตลาด คือ สถานที่ ที่เอาไว้ใช้ในการดำเนินการสินค้าหรือว่าบริการ เช่นอาจจะเป็นการซื้อขาย หรือว่าแลกเปลี่ยน เป็นต้น ลูกค้าที่ต้องการสินค้าก็อาจจะเข้ามายังตลาดที่มีสินค้าที่ตัวเองต้องการแล้วเลือกซื้อสินค้านั้นๆ จากผู้ให้บริการขายสินค้าได้ หรือว่าอาจจะไม่ซื้อก็ได้เช่นกัน                

              การตลาด คือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตลาด โดยจะมีการสร้างความพอใจให้ได้มากที่สุด ทั้งในส่วนของสินค้า, ผู้ผลิต, ผู้บริโภค, ผู้บริการ เป็นต้น โดยต้องมีการวางแผ่นต่างๆเป็นคอนเซ็ปต์ๆ ค่อยลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย โปรโมชั่น เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด ทั้งผู้ซื้อและเจ้าของบริการ ตลาดและการตลาดนั้นเลยเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีหลากหลายส่วนประกอบ แน่นอนว่าการที่เราจะซื้อขายได้นั้นมันต้องมีผลิตภัณฑ์ แต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็อยู่ที่ความต้องการของแต่ละคน

ซึ่งมันมีหลากหลายปัจจัยที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้เช่น ประโยชน์ ราคา ช่องทางการเลือกซื้อ สะดวกสบายในการซื้อแค่ไหน ปริมาณเพียงพอหรือไม่ ทั้งนี้เราก็ต้องมีการทำการตลาด เพื่อส่งเสริมการขายควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกรซื้อขายมากที่สุด ซึ่งมันจะเป็นการกระตุ้นยอดขายได้ เมื่อมีโปรโมชั่นดีๆและการสื่อสารที่ถูกต้องชัดเจน องค์ประกอบภายนอกที่ส่งผลต่อตลาดและการตลาดนั้นมีหลากหลายสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นประเภทของประชากร แต่ละคนมีความต้องการในเรื่องของการซื้อขายไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะชอบแบบนั้นบางคนอาจจะชอบแบบนี้

ผู้บริการก็ต้องสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาให้ตอบโจทย์ประชากรทุกๆประเภทให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการเข้าถึงเป้าหมายให้ได้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม สังคมก็มีส่วนสำคัญ บางวัฒนธรรมก็ส่งผลต่อการซื้อขาย กาบริโภค การเลือกซื้อ อย่างเช่นอิสลามไม่กินหมู เราก็ไม่สามารถขายหมูให้คนเหล่านั้นได้ แต่ว่าเราสามารถเลือกขายเนื้อชนิดอื่นๆได้ ส่วนหมูเราก็ขายยังพื้นที่อื่นๆที่มีคนรับประทานเป็นต้น 

เทคโนโลยีสมัยนี้เป็นสิ่งสำคัญ ทุกอย่างทันสมัย ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจก็มีส่วน หากสินค้าราคาแพง บริการราคาแพง ก็อาจจะไม่มีคนซื้อในช่วงเศรษฐกิจซบเซา ก็ต้องมีการลดราคาสินค้า เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจด้วย นอกจากนี้ยังต้องดูในเรื่องของกฎหมาย บางพื้นที่อาจจะไม่อนุญาตให้บริการสิ่งต่างๆ บางพื้นที่ส่งผลต่อการเมืองด้วย เช่นคาสิโนเป็นต้น แน่นอนว่ายังผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่บางประเทศถูกกฎหมายนั่นเอง

 
ตลาด คือ