ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนักบัญชี

3 ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนักบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 107 Average: 5]

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนักบัญชี

          อาชีพนักบัญชี เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพราะแทบทุกหน่วยงานนั้นย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารเงินงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน หรือแม้แต่บริษัทกิจการของนักลงทุน ไปจนถึงกิจการเล็ก ๆ ที่เป็นธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นหากใครตัดสินใจเลือกเรียนสาขาอาชีพนี้แล้ว
          คงไม่ต้องกังวลใจเรื่องการตกงานมากนัก ขอเพียงมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี เรียกว่ารู้ลึก รู้จริง โอกาสก้าวหน้าทางด้านการทำงานย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เมื่อเป็นวิชาชีพที่น่าสนใจเช่นนี้ ย่อมต้องมีผู้สนใจจะเลือกเรียนสาขาวิชาชีพและเกิดข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการเป็นนักบัญชี วันนี้จึงรวบรวมคำถามที่มักจะถูกถามบ่อย เพื่อไขข้อข้องใจให้กับทุกคนได้รับทราบกัน ผู้ทำบัญชีคือ คำถามที่มักจะถูกถามบ่อยจากคนทั่วไป นั่นคือ ผู้ทำบัญชีคือใครกัน คำตอบก็คือ ผู้ทำบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีในกิจการใดกิจการหนึ่ง เพราะโดยปกติแล้วกฎหมายกำหนดให้กิจการหนึ่งแห่งต้องมีผู้ทำบัญชี 1 คน และผู้ทำบัญชีหนึ่งคนสามารถรับทำบัญชีได้ไม่เกินปีละหนึ่งร้อยแห่ง คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี สำหรับคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีนั้นล้วนแตกต่างกันไปตามขนาดของธุรกิจ เช่น หากเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท ก็ไม่จำเป็นต้องจบวุฒิทางการบัญชีระดับปริญญาตรีก็ได้ เพียงมีวุฒิอนุปริญญาหรือปวส.ทางบัญชี ก็มีคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีได้แล้ว นักบัญชีทุกคนต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีจริงหรือเปล่า ผู้ทำบัญชีจะต้องเป็นบุคคลที่ผู้ประกอบการมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในสบช.3  โดยต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งหากเป็นนักบัญชีทั่วไปโดยไม่ได้รับมอบหมายโดยตรงอาจจะไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีก็ได้ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของวิชาชีพบัญชีนับอย่างไรกัน การคงสถานะความรู้ทางวิชาชีพจะต้องนับชั่วโมงให้ได้ไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงในรอบ 3 ปี โดยเฉลี่ยแล้วในรอบ 1 ปี ต้องมีการพัฒนาความรู้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง สำหรับการเป็นนักวิทยากรสามารถนับได้ 3 เท่าของชั่วโมงบรรยาย โดยไม่นับซ้ำหัวข้อเดิมในทุกรอบ 3 ปี คำถาม 4 ข้อคำถาม ที่มักจะได้ยินจากผู้ที่สงสัยเกี่ยวกับนักบัญชี ทั้งความหมายของนักบัญชี คุณสมบัติของนักบัญชี การขึ้นทะเบียนนักบัญชี รวมถึงการพัฒนาต่อยอดคงความรู้ของวิชาชีพบัญชีให้มีความต่อเนื่อง คงจะหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะ จะเห็นได้ว่าวิชาชีพบัญชีนี้ถือเป็นวิชาชีพเฉพาะสาขาหนึ่งเลยทีเดียว ไม่ใช่ว่าจบอะไรมาแล้วจะขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีได้ ตามกฎหมายมีการระบุชัดถึงคุณสมบัติของนักบัญชีที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนักบัญชี
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนักบัญชี

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top