2 ตัวอย่าง ค่าโทรศัพท์ หัก ณ ที่ จ่าย หักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์ tot

Click to rate this post!
[Total: 790 Average: 5]

ต้องการ ตัวอย่าง หักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์ ช่วยแสดง ขั้นตอน และ วิธีคิดโดยละเอียดด้วยครับ

โดยปกติแล้วค่าโทรศัพท์จะมี 2 ประเภท คือ
-ในบิลค่าโทรศัพท์ จะแยกระหว่างค่าเช่า กับค่าบริการ
-ในบิลค่าโทรศัพท์จะมีเฉพาะค่าบริการเท่านั้น

ในกรณีที่ 1 ต้องหัก ณ ที่จ่ายของยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมากค่าเช่าต่อหมายเลขจะอยู่ที่ 100 หรือ 200 บาท ถ้ามีหลายหมายเลขก็นำค่าเช่าแต่ละบิลมาบวกกันก่อน แล้วค่อยหัก 5% ของยอดค่าเช่า
ส่วนค่าบริการหัก 3% จากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขั้นตอนอื่นก็ทำเช่นกัน)

ในกรณีที่ 2 ค่าบริการหัก 3 % ของยอดก่อนภาษีได้เลย

รับทำบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อ ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ต้องการ ตัวอย่าง หักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์ ช่วยแสดง ขั้นตอน
ต้องการ ตัวอย่าง หักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์ ช่วยแสดง ขั้นตอน

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 10, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top