รับทำบัญชี.COM | ตัวอย่างค่าโทรศัพท์หักณที่จ่ายหักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์ tot

Click to rate this post!
[Total: 344 Average: 5]

ต้องการ ตัวอย่าง หักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์ ช่วยแสดง ขั้นตอน และ วิธีคิดโดยละเอียดด้วยครับ

โดยปกติแล้วค่าโทรศัพท์จะมี 2 ประเภท คือ
-ในบิลค่าโทรศัพท์ จะแยกระหว่างค่าเช่า กับค่าบริการ
-ในบิลค่าโทรศัพท์จะมีเฉพาะค่าบริการเท่านั้น

ในกรณีที่ 1 ต้องหัก ณ ที่จ่ายของยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมากค่าเช่าต่อหมายเลขจะอยู่ที่ 100 หรือ 200 บาท ถ้ามีหลายหมายเลขก็นำค่าเช่าแต่ละบิลมาบวกกันก่อน แล้วค่อยหัก 5% ของยอดค่าเช่า
ส่วนค่าบริการหัก 3% จากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขั้นตอนอื่นก็ทำเช่นกัน)

ในกรณีที่ 2 ค่าบริการหัก 3 % ของยอดก่อนภาษีได้เลย

ต้องการ ตัวอย่าง หักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์ ช่วยแสดง ขั้นตอน

ต้องการ ตัวอย่าง หักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์ ช่วยแสดง ขั้นตอน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )