ตั๋วแลกเงิน

รับทำบัญชี.COM | ตั๋วแลกเงิน ปรับปรุงบันทึกบัญชี อยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วแลกเงิน คือ (Bill of Exchange)

ตั๋วแลกเงิน คือ (Bill of Exchange) เอกสารที่คู่สัญญาใช้เป็นหลักฐานทางการเงินระหว่างสองฝ่าย โดยเป็นตราสารที่ผู้ออกตราสาร (ธนาคาร) สั่งให้บุคคลหนึ่งจ่ายเงินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง โดยในตั๋วแลกเงินจะต้องระบุ ผู้สั่งจ่าย ผู้จ่ายและผู้รับเงินในเอกสารทุกครั้ง

ตั๋วแลกเงิน อยู่หมวดไหน

ตั๋วแลกเงิน อยู่หมวด 1 ทรัพย์สิน

ตั๋วแลกเงิน (Voucher) หรือบัตรแลกเงิน (Coupon) เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่มีค่าลดหรือส่วนลดสำหรับสินค้าหรือบริการเมื่อนำมาใช้ในการซื้อหรือใช้บริการจากร้านค้าหรือธุรกิจที่ระบุไว้ในตั๋ว ตั๋วแลกเงินมักถูกนำมาใช้ในการส่งเสริมการขายหรือใช้ในกิจกรรมโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า รวมถึงสามารถนำไปแลกสินค้าหรือบริการที่ระบุได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมหรือในราคาที่ลดลง

ตัวอย่างของตั๋วแลกเงินรวมถึง

  1. คูปองส่วนลด คูปองส่วนลดมักมีราคาลดหรือส่วนลดให้กับสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าหรือร้านอาหารเฉพาะหรือระบุไว้ ลูกค้าสามารถนำคูปองเหล่านี้มาแลกส่วนลดหรือสิทธิพิเศษเมื่อทำการซื้อสินค้าหรือบริการ

  2. บัตรของขวัญ (Gift Cards) บัตรของขวัญมักเป็นบัตรที่มีมูลค่าตายตัวและสามารถนำมาใช้ในการชำระเงินสำหรับสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าหรือร้านอาหารที่ระบุไว้

  3. บัตรกำนัล (Gift Vouchers) บัตรกำนัลเป็นเอกสารที่มีค่าเครดิตหรือมูลค่าในร้านค้าหรือร้านอาหารที่ระบุ ลูกค้าสามารถนำมาใช้เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

  4. บัตรเติมเงิน (Top-up Cards) บัตรเติมเงินใช้สำหรับเติมเงินในบัญชีหรือบริการใดๆ เช่น บัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือหรือบัตรเติมเงินอินเทอร์เน็ต

  5. คูปองรับสินค้าฟรี (Buy One Get One Free Coupons) คูปองแบบนี้ให้สิทธิ์ในการรับสินค้าหนึ่งชิ้นฟรีเมื่อซื้อสินค้าหนึ่งชิ้น

  6. คูปองแลกของรับเสื้อ (Promotional Merchandise Coupons) คูปองแบบนี้ให้สิทธิ์ในการรับสินค้าหรือของพิเศษเมื่อแลกคูปองกับร้านค้าหรือสินค้า

ตั๋วแลกเงินเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มักใช้ในกิจกรรมโปรโมชั่นเพื่อสร้างความสนใจจากลูกค้า และสามารถช่วยเพิ่มยอดขายหรือเสริมสร้างความลoyalต่อลูกค้าได้ในระยะยาว

ตั๋วแลกเงิน คือ
ตั๋วแลกเงิน คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )