กำลังปรับปรุง

3 ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ คือ บันทึกบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ

ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ คือ ( Inland Bill )

ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ (Inland Bill) คือ ตั๋วแลกเงินที่ใช้ชำระซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ภายในประเทศเดียวกัน โดยสามารถออกได้ทั้งธนาคารพาณิชย์ หรือธุรกิจที่ติดต่อค้าขายซึ่งกันและกันภายในประเทศ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ คือ
ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ คือ

Leave a Comment

Scroll to Top